Lichte stikstofpaniek bij LEO-vergadering

  0
  259
  Mechanismen van stikstofdepositie

  Er was een beetje stikstofpaniek tijdens de LEO-vergadering van 15 juni 2023 (LEO = het geformaliseerde Luchthaven Eindhoven Overleg).

  Het was bekend, maar mogelijk niet bij iedereen, dat het vliegveld geen Natuurvergunning heeft. Het vliegveld draait dus illegaal. MOB (de club van Vollenbroek) is ermee bezig. Inzake het vliegveld draait de natuurvergunning om stikstof.

  Om een Natuurvergunning te kunnen afgeven, moet de afgever (in dit geval het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten wat de gevolgen van de activiteit zijn (dus het vliegen met toebehoren). Daartoe moet een onderzoek gedaan worden, dat een Passende Beoordeling heet.

  Nu bleek dat die Passende beoordeling ook nog niet uitgevoerd was.
  Een en ander kon wel eens tot een vertraging van 6 tot 12 maanden leiden. Bureau Haskoning zou er pas over 6 maanden tijd voor hebben om met het onderzoek te beginnen.
  Dat was even schrikken. Wethouders waren ineens bang dat hun gemeenteraden daarover vragen zouden gaan stellen.
  Daarna begon het moddergooien richting defensie dat heftig in verweer kwam.

  Als de natuurvergunning er niet komt, zou Eindhoven Airport moeten terugkeren naar het aantal vliegbewegingen ten tijde van dat de relevante Europese regelgeving van kracht werd, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (de richtlijnen onder de Natura2000 – wetgeving). Je praat dan over ergens rond de 18000 vliegbewegingen, een heel stuk minder dan de huidige 40500.

  Zie voor een eerder artikel https://bvm2.nl/mob-wil-veel-lagere-stikstofemissies-van-alle-nederlandse-luchthavens/ en https://bvm2.nl/stikstofprobleem-ook-in-eindhoven/ en https://bvm2.nl/eindhoven-airport-47ste-op-de-lijst-van-stikstofoxide-lozers/ en https://bvm2.nl/meeste-vliegtuigstikstof-op-natura2000-gebieden-komt-van-boven-de-3000-voet/ .