LEO en SamenOpDeHoogte

Een van de speerpunten uit het advies van Pieter van Geel was het vormen van één permanente overleg structuur voor overleg, dialoog, kennisdeling en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen Eindhoven Airport en haar “Omgeving”.

Uiteindelijk is dat het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) geworden. De website van het LEO heet Samen op de Hoogte. Een omschrijving van het LEO is te vinden op https://samenopdehoogte.nl/luchthaven+eindhoven+overleg/default.aspx .
De bij elke luchthaven verplichte inspraakcommissie, in Eindhoven geheten de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is in het LEO opgenomen.

In het LEO zitten het Ministerie van Defensie, Ministerie van IenWProvincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Omliggende gemeenten, Brabantse Milieufederatie, VNO/NCW, Brainport Development, Transavia, Eindhoven365, BOW & BVM2, Eindhoven Airport,  Vertegenwoordiging van omwonenden.
Het is daarmee een typische polder-organisatie waarin de economische macht zit bij de luchtvaartwereld, de politieke macht bij de ministeries, en waarin de omgeving het moet hebben van inzet, overtuiging, kennis en organisatie.
Er wordt erg veel gepraat en ontwikkelingen gaan traag. BVM2 is er niet altijd blij mee en behoudt zichzelf nadrukkelijk zijn vrijheid van handelen voor.

Een voordeel van het LEO is dat de uitspraken van het LEO bij de ministeries gelden als hèt standpunt van de regio. Het is niet de bedoeling dat er ondershands nog allerlei andere adviezen naar het Rijk gaan.

BVM2 doet zijn best om in het LEO het optimale voor de omgeving te bereiken.