LEO adviseert voor startprocedure NADP1

  0
  138

  Vliegtuigen kunnen volgens twee ideaaltypische startprocedures opstijgen: NADP1 en NADP2.

  In de vergadering van he Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 21 maart 2024 is besloten om aan de Commandant van de Luchtstrijdkrachten (de basis is militair en zo ook de verkeersleiding) te adviseren om procedure NADP1 te kiezen.

  In NADP1 stijgen de vliegtuigen het snelste. Geluidstechnisch is dat een voordeel voor gebieden dicht bij de startbaan. En omdat de 35Ke-contour, die wettelijk beschrijft wat mag, dicht bij de startbaan ligt, leidt NADP1 tot de kleinste wettelijke contour.

  De luchtvervuiling met stikstofoxides en de stikstofdepositie zijn voor NADP1 iets gunstiger, omdat het vliegtuig sneller op hoogte zit en deze oxides dan niet meer meetellen voor de lokale berekening. De diffuse stikstofeffecten door emissies op grotere hoogtes bestaan nog steeds, maar worden uitgesmeerd over een groter gebied waar geen oorzaak-gevolgrelatie meer te berekenen valt.

  Voor NADP1 (sneller klimmen) moeten de motoren harder werken. Dat kost iets meer brandstof. Gangbaar is de afspraak dat onder de 6000 voet hoogte (ca 2 km) het geluid doorslaggevend is, en daarboven het klimaat.

  In de volgende tabel betekent + dat NADP1 gunstiger is dan NADP2.
  De stikstofemissies en het brandstofverbruik, en de verschillen daarin, zijn opgeteld over een jaar.
  De 10,3km2 is bij een bepaalde keuze van gegevens. Men kan ook andere keuzes maken (dat gebeurt o.a. bij de vaststelling van de MER tbv het nieuwe Luchthavenbesluit) en dan komt er een iets andere getal dan 10,3 uit.
  De 10,3 km2 moet gezien worden als voorbeeldkeuze die het mogelijk maakt het alternatief in beeld te brengen.