Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 april 2023

  0
  196

  Vooraankondiging

  HET NIEUWE LUCHTHAVENBESLUIT VOOR EINDHOVEN AIRPORT: een wenkend perspectief of een dreigende wolk?

  Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 april 2023

  • Van 11.00 tot 13.00 uur
  • In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel
  • De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

  Het  is een volgende etappe in de inmiddels eerbiedwaardige reeks van door  het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) georganiseerde informatie- en discussiebijeenkomsten. Het centrale thema is het nieuwe Luchthavenbesluit (LHB) voor Eindhoven Airport (EA). Daarin zal de ontwikkelingscontour van EA voor de komende 10 jaar worden vastgelegd.

  Als start van dit proces is enige tijd terug de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschenen, waarop onder andere door BVM2 een zienswijze is ingediend. Deze NRD is het aanloopdocument voor het Milieu Effect Rapport (MER) dat ter onderbouwing van het LHB zal worden uitgevoerd.

  Inhoudelijk worden in het programma de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Uitleg van de belangrijkste kennisbeginselen en -begrippen voor de nieuwe Statenleden en nogal wat bijna-nieuwe gemeenteraadsleden
  • Een bespreking van de reactie vanuit de betrokken ministeries op de ingediende zienswijzen op de NRD.
  • Het te doorlopen stappenplan voor het nieuwe LHB
  • De nu lopende ontwikkelingen en onze zorgen daarbij

  In dit nieuwe LHB moeten de aanbevelingen van het Advies van Geel (AVG) formeel worden vertaald. Een zeer belangrijke daarvan was dat de geluidsbelasting in 2030 ten opzichte van 2019 met 30%  moet worden verminderd. Daarnaast moet de Luchthaven meer dienstbaar worden gemaakt aan de ontwikkeling van de regio, en als vakantieluchthaven niet allen dienen als afvoerputje van Schiphol. Ook de nieuwe ontwikkelingen na het AVG in 2019 (gezondheid, klimaat,  stikstof etc. )moeten in het nieuwe LHB hun weerslag krijgen

  De indruk bestaat dat er vanuit de betrokken ministeries nogal “creatief” wordt omgesprongen met het AVG. Niet voor niets zijn er eind 2021 in bijna alle betrokken gemeenten raadsmoties aangenomen, met als kern “Afspraak is Afspraak”. De strekking daarvan was dat het breed gedragen AVG naar de geest moet worden uitgevoerd, zonder technische afwijkingen, geitenpaadjes of andere slimmigheden in welk opzicht dan ook.

  Wij volgen het LHB proces daarom nauwgezet en met zorg. Deze zorg zullen wij nader aan U toelichten.  

  Knegselbijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders in de regio, betrokken ambtelijke medewerkers, en voor de achterban (en mogelijke nieuwe geïnteresseerden) van BVM2 zelf.

  Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst uit en vragen U deze dag en tijd in uw agenda te noteren!

  Namens BVM2

  Wim Scheffers, voorzitter
  Bernard Gerard, secretaris