Knegsel 19 februari 2022

  0
  471
  Met circa 60 personen een hele behoorlijke opkomst

  De nieuwe voorzitter Staf Depla van Luchthaven Eindhoven Overleg stelde zich voor.

  Hij benadrukte zijn onafhankelijkheid als voorzitter en hoopte er wat van  te maken. Wat afgesproken is, moet gerealiseerd worden. Het zou zonde zijn, vond hij, als de paar punten waarover we het oneens zijn alles zouden blokkeren. Hij noemde in dit verband ook de werkgroepen klimaat, gezondheid, meerwaarde omgeving en geluid.

  De bijdrage van BVM2-bestuurslid Willemieke Arts over theorie en praktijk van het regeerakkoord kan samengevat worden dat er soms goede voornemens in staan die slecht gekwantificeerd zijn, en dat de regionale luchthavens überhaupt weinig vermelding krijgen. Het is afwachten wat het wordt.

  Hoofddoel van de sessie is om aan de gemeenteraadsleden en wethouders, mede ten behoeve van hun campagne en eventuele latere bestuurspraktijk, de negen aandachtspunten van BVM2 m.b.t. het vliegveld ut te leggen.

  Wim Scheffers pakte als voorzitter van BVM2 de eerste vier aandachtspunten voor gemeenteraadsleden m.b.t. het vliegveld bij de kop. Hij  legde nog eens de onderliggende redenen uit voor de onvrede van BVM2 over het vliegveld, en voor de manier waarop men het Van Geel-advies probeert af te breken.

  Klaas Kopinga pakte de punten 5 t/m 8, over de eenzijdig door de luchtvaartsector afgeschafte boeteregeling, over de lakse handhaving door Defensie die moet verbeteren, de noodzaak van milieu- en klimaatdoelen en dat een dubbel slot op het vliegveld (èn geluidscontour èn aantal vliegtuigen) nodig blijft.
  In het kader van de handhaving kwam de noodzaak tot meten aan de orde ter validatie van de berekeningen die niet iedereen helemaal van harte gelooft.

  Wim Scheffers bracht een nieuw thema. Het vliegveld draait financieel heel behoorlijk en heeft een ongekend hoge solvabiliteit. In analogie met de participatieregeling rond windturbines zou er een vorm van financieel meeprofiteren gedefinieerd moeten worden. Ook zouden het aandelenpakket van Schiphol van 51% naar 50% moeten dalen en moet de rest ruimer over de randgemeenten verdeeld worden (nu alleen de provincie en Eindhoven).

  Er was de nodige discussie.

  De presentaties kunnen worden ingezien hier –>

  (op 20 feb 2022 is een typefout in de jaarbalans van Eindhoven Airport hersteld. aandachtspunt 9).

  Boven Staf Depla, rechts Willemieke Arts