KLM breidt Sustainable Aviation Fuel-aanpak verder uit

  0
  548

  Hieronder een persbericht dd 10 januaro 2022 (in ingekorte vorm) van de KLM over een verhoogde inzet van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Het volledige persbericht is te vinden op https://nieuws.klm.com/klm-breidt-aanpak-voor-sustainable-aviation-fuel-verder-uit/ .

  Eerst enkele woorden zijdens BVM2 ter introductie.
  Het persbericht geeft precies aan wat de sterke en de zwakke plek is van duurzame kerosine (SAF).

  Een sterk punt is dat SAF minstens driekwart van de CO2 bespaart en (maar dat staat niet in dit persbericht) tot drastisch minder fijn stof leidt ( zie https://www.klm.nl/information/sustainability/sustainable-aviation-fuel ) . Deze beweringen zijn op zich waar, maar er moet wel bij verteld worden dat voor sommige productieroutes waterstof nodig is en het hangt er ook van af hoe die waterstof bereid wordt.
  Sterk is ook dat de meerkosten in de ticketprijs woprden opgenomen.

  Een zwak punt is dat er gewoon nog vreselijk weinig SAF is.
  Bio-SAF zal altijd beperkt blijven vanwege de beschikbare grondstoffen. De strenge Europese wetgeving over biomassa verbiedt veel en ook de (althans, sommige) luchtvaartmaatschappijen zelf willen ook alleen maarr tweede generatie-biobrandstof. Wat de KLM op het eind noemt is van dergelijke EU-compatible, tweede generatie-brandstof.
  Elektro-SAF (uit CO2 uit de lucht of een schoorsteen) wordt technisch niet door principiele redenen ingeperkt, maar voorlopig nog een hele tijd wel door praktische (zoals ruimtebeslag, logistiek en prijs).
  Een ander zwak punt is dat de luchtvaart ook niet-CO2 broeikasgaseffecten veroorzaakt.

  Het hangt er van af op welke vraag SAF (naast andere technieken) een antwoord verondersteld wordt te zijn. Vaak beginnen voor- en tegenstanders antwoorden te roepen zonder dat eerst de vraag geëxpliciteerd is.
  Als de vraag is of met SAF de voortdurende groei van de luchtvaart onbeperkt kan laten voortduren, is het antwoord (volgens BVM2) nee. Krimp zal. hoe dan ook, nodig blijven. Bijvoorbeeld bij Schiphol van 500.000 naar 350.000 , zoals actievoerders rond Schiphol willen.
  Als de vraag is of SAF de impact op klimaat en luchtkwaliteit kan helpen van de luchtvaart die na die krimp overblijft (in bovenstaand voorbeeld de 350.000) is het antwoord ja, maar in vooralsnog onbekende mate.

  Vanuit dit perspectief heeft BVM2 een positieve grondhouding ten aanzien van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Het moet een aandachtspunt zijn in de Klimaatwerkgroep van LEO.

  SAF-schatting van de NLR dd 24 sept 2021


  KLM breidt aanpak voor Sustainable Aviation Fuel verder uit 10 jan 2022

  KLM start vandaag met het bijmengen van 0,5% Sustainable Aviation Fuel (SAF) voor vluchten die vertrekken vanaf Amsterdam. Dit geldt ook voor vluchten van Transavia .

  KLM wil op deze manier de markt voor SAF verder stimuleren. Het reizen moet in de toekomst op een andere manier gebeuren en duurzame vliegtuigbrandstof speelt hierin een essentiële rol. Naast vlootvernieuwing en verdere innovatie van ons bedrijf en de sector, is een energietransitie nodig. 

  Tot nu toe berust de inzet van SAF bjj  de KLM op programma’s op vrijwillige basis die samen op een nog lager percentage uitkwamen (en die doorlopen). De 0,5% komt boven op die eerdere percentages. CO2-uitstoot ten minste 75% lager 
  Op dit moment ligt de CO2-uitstoot van SAF die KLM nu aankoopt ten minste 75% lager dan die van fossiele kerosine. Daarom is SAF op de korte termijn het belangrijkste middel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.
  De kosten voor de duurzame brandstofvariant liggen minstens vier keer hoger en de productie blijft achter. Door de vraag te verhogen, hoopt KLM de markt voor SAF verder te ontwikkelen zodat het aanbod wordt opgeschaald en de brandstof uiteindelijk goedkoper wordt. 

  Ambities SAF 
  Per 1 januari geldt in Frankrijk een bijmengverplichting van duurzame brandstof. Voor Nederland geldt dat nog niet. In Europees verband ligt het voorstel dat er in 2025 een bijmengverplichting zal gelden van 2% voor alle vluchten binnen en vanaf Europa. KLM en haar partners van de Clean Skies for Tomorrow-coalitie kondigden eerder dit jaar aan dat zij in 2030 wereldwijd de ambitie hebben om 10% bij te mengen. In navolging hiervan zet KLM nu de volgende stap om vrijwillig meer SAF te gebruiken. 

  Air France-KLM, KLM en Air France hebben zich tevens gecommitteerd aan het CO2-reductietraject dat door het Science Based Targets initiatief voor de luchtvaartsector is opgesteld en waarmee KLM haar doelstellingen in lijn brengt met het VN Klimaatakkoord van Parijs (Net Zero in 2050). Opschalen van het gebruik van SAF is essentieel om deze targets te behalen. 

  Standaard bijmenging doorberekend in ticketprijs 
  De meerprijs hiervoor komt terug in de prijs van het ticket. De verhoging van de ticketprijzen varieert van 1 tot 12 euro voor een ticket, afhankelijk van geboekte cabineklasse (economy/business) en de te vliegen afstand. KLM gebruikt de toeslag om standaard 0,5% SAF in te kopen voor alle vluchten vanaf Amsterdam om zo de markt voor SAF verder te ontwikkelen. 

  CO2ZERO-service uitgebreid met optie om SAF in te kopen 
  Voor individuele passagiers die de footprint van hun vlucht verder willen verkleinen, hebben we onze ​​CO2ZERO-service uitgebreid met de mogelijkheid om extra duurzame brandstof in te kopen. Dit bieden we aan naast de reeds bestaande mogelijkheid om bij te dragen aan een herbebossingsproject met Gold Standard certificering. Herbebossing is een manier om de CO2-uitstoot buiten de luchtvaartindustrie te compenseren. Met de extra aankoop van SAF draagt een passagier bij aan minder gebruik van fossiele kerosine, en daarmee aan een directe vermindering van CO2-uitstoot als gevolg van het vliegen. Ook hiervoor geldt dat het volledige bedrag dat wordt opgehaald wordt gebruikt om SAF in te kopen.