Klimaat

Het vliegverkeer wereldwijd was in 2017, via zijn CO2- en niet-CO2-effecten op grote hoogte, goed voor ca 5% van het mondiale broeikaseffect. Tot nu toe groeit het luchtverkeer explosief en veel sneller dan de andere vormen van energieverbruik, dus dit percentage zal toenemen. Ergens tussen 2020 en 2025 zal het Eindhovense vliegveld een grotere klimaatimpact hebben dan de hele gemeente Eindhoven bij elkaar.

Er zijn twee instanties die tot taak hebben om op te treden tegen de broeikaseffecten van het vliegen:

– De EU voor vluchten die binnen Europa (in verruimde zin) beginnen en eindigen. Dat zou via het ETS (Emission Trade System) moeten werken.

– Het VN-agentschap ICAO (International Civil Aviation Organisation) voor vluchten die niet tot Europa beperkt blijven.
Van beide instantie zetten de maatregelen tot nu toe nauwelijks zoden aan de dijk.

BVM2 staat de volgende aanpak voor. De groei van het vliegen moet afgeremd worden, er moet selectiever gevlogen gaan worden, en er moeten nieuwe technieken voor de luchtvaart ingezet gaan worden.

De hieronder genoemde artikelen gaan over dit thema.

Vliegen en klimaat na de recente ICAO-overeenkomst (en Eindhoven Airport)

Bruikbaar hybride-elektrisch vliegen komt dichterbij

Duurzaam op vakantie betekent nog altijd vooral niet vliegen

Klimaatmaatregelen EU gaan ook de luchtvaart beïnvloeden

Het verzachten van groeistuipen van Eindhoven Airport

Hinderbeperkende maatregelen op vliegveld Eindhoven

De luchtvaart moet onder de Klimaatwet gaan vallen – een petitie

Het Welschapse Klimaatmonster

Klimaat is slecht voor het vliegen!

Derving van accijns, BTW en CO2-heffing bij kerosine: hoeveel is dat ongeveer?

Airbus dicteerde wat de EU over het klimaat mocht opschrijven
Avond dorpsvereniging Oerle over het vliegveld