Klimaat

Het vliegverkeer wereldwijd was in 2017, via zijn CO2- en niet-CO2-effecten op grote hoogte, goed voor ca 6% van het mondiale broeikaseffect. Tot nu toe groeit het luchtverkeer explosief en veel sneller dan de andere vormen van energieverbruik, dus dit percentage zal toenemen. In 2024 heeft het Eindhovense vliegveld (inclusief de niet-CO2-effecten op grote hoogte) een vergelijkbare klimaatimpact als de  gemeente Eindhoven.

Als Eindhoven Airport aan de eis moet voldoen dat zijn emissies met fifty-fifty kans binnen de 1,5 graad C van het klimaatakkoord te blijven, leidt dat tot een eindig CO2-budget waarmee het vliegveld, als de emissies van 2019 ongewijzigd voortgezet zouden worden, ca 10 a 17 jaar vooruit zou kunnen (en dan is het op).
Het vliegveld heeft in 2023 een Commitment uitgebracht, waarin het ambieert in 2030 30% minder broeikasgas uit te stoten dan in 2019. Dat zou schelen in de uitputtingsduur van het budget. In hoeverre dit Commitment gerealiseerd kan worden, moet blijken.

Er zijn twee instanties die internationaal tot taak hebben om op te treden tegen de broeikaseffecten van het vliegen:
– De EU voor vluchten die binnen Europa (in verruimde zin) beginnen en eindigen. Dat zou via het ETS (Emission Trade System) moeten werken. Dit begint geleidelijk aan effect te krijgen.
– Het VN-agentschap ICAO (International Civil Aviation Organisation) voor vluchten die niet tot Europa beperkt blijven. Dit betreft een traag systeem van vliegtuig- en motorverbetering en een compensatiesysteem CORSIA, Beide zorgen slechts mondjesmaat voor verbetering.
Daarnaast bestaan er sinds kort in  Nederland een tickettax.

BVM2 vindt dat de groei van het vliegen afgeremd moet worden. De internationale fiscale vrijstellingen moeten vervallen, kortere afstanden moeten per trein of bus afgelegd worden, er moet met meer aandacht voor het regionale belang gevlogen worden, er moeten nieuwe technieken voor de luchtvaart en de brandstof breed ingezet gaan worden.

Op deze site gaan veel artikelen over dit onderwerp. ze zijn te vinden met de trefwoord- of de archieffunctie.