Klimaat is slecht voor het vliegen! Update ivm vliegbasis Eindhoven

  0
  1356

  Poëtische gerechtigheid?
  Dat vliegen slecht voor het klimaat is, is in deze kolommen al uitvoerig betoogd.

  Ironisch is dat het omgekeerde ook waar is. De New York Times wijdde er twee artikelen aan (www.nytimes.com/2017/09/30/business/airports-climate-change-global-warming.html en www.nytimes.com/2017/06/20/business/flying-climate-change.html?_r=0 ) . Vooral de bijbehorende extreem hoge temperaturen zijn de schuldige.

  Het kan gaan om tragikomische incidenten dat de sterk gestegen temperatuur het asfalt van de startbaan doet smelten of het beton doet bobbelen, of andersom, dat de startbaan eerst op de permafrost lag.
  Of dat bij geparkeerde vliegtuigen in Kuwait de elektronica niet meer op gang gebracht kan worden, omdat de cockpittemperatuur boven de veiligheidslimieten gestegen is.
  Het is bijna een poëtisch soort gerechtigheid.

  Systematischer effecten – ijlere lucht
  Medio juni 2017 konden minstens 40 vliegtuigen niet opstijgen in Phoenix, de woestijnstad in Arizona. Nu het eens niet over ijsberen, maar over vliegtuigen ging, kreeg fenomeen veel aandacht in de pers. Reden: het was te warm. Nu is het uiteraard wel vaker warm in Phoenix, maar niet eerder was het zo vaak zo warm.
  De luchthaven moest speciale airco-tenten neerzetten  voor de gezondheid van zijn werknemers in de bagage-afhandeling.

  Als het warmer wordt, daalt de dichtheid van de atmosfeer en dan hebben vliegtuigen in gelijkblijvende overige omstandigheden minder lift. Dat is een bekend fysisch gegeven. Binnen zekere grenzen kan de piloot daarmee dealen, bijvoorbeeld door minder gewicht mee te nemen. Maar het houdt een keer op en voor kleinere straalvliegtuigen is dat bij 118°F. Dan kunnen ze niet meer omhoog of omlaag. En het was 120°F. Bij Boeings en Airbussen kan het wat meer lijden, resp. 126 en 127°F.

  Opstijgkaart van een Mystère Falcon bij diverse omstandigheden

  Je hebt er tabellen voor. Deze is van de Mystère Falcon.
  Als je vliegtuig 15100 kg weegt (de dikke lijn), mag het op zeeniveau hooguit 28°C zijn. Phoenix ligt op 1000 feet , dus 25°C. Als het vliegtuig lichter is, kan het meer lijden.
  Als tenminste de startbaan lang genoeg is, een ander probleem. De aanpassing van vliegvelden door langere startbanen kost wereldwijd miljarden. Als die verlenging al mogelijk is, want soms is het vliegveld zodanig ingebouwd dat het niet meer kan. De NYT noemt La Guardia in New York als voorbeeld.

  Het klinkt allemaal nog niet zo schokkend, maar een halve procent minder gewicht op een Boeing 737-800 betekent drie passagiers met bagage op de 160. In een moorddadig concurrerende sector als de luchtvaart is dat veel.
  En het kan om een procent of vier gaan gaan.

  Systematischer effecten: ligging aan zee
  Eurocontrol in Brussel (dat over de Europese luchtverkeersleiding gaat) heeft in 2009 uitgezocht dat ruim 30 Europese vliegvelden aan zee of in een riviervlakte liggen. Dat kan een probleem worden als de zee deze eeuw twee meter stijgt, zoals verwacht wordt. Maar ook al voor die tijd zullen de startbanen vaker onder water staan.
  Schiphol ligt ruim 3 meter onder zeeniveau.
  Alle nieuwe Noorse startbanen moeten minstens 23 voet boven zee liggen (ca 7 meter).

  Systematischer affecten: turbulentie en de jet stream
  Men verwacht dat in de toekomst de jet stream, die op 10 km hoogte altijd west -> oost waait, turbulenter wordt en harder gaat waaien. Veel vliegtuigen hebben daar mee te maken. Het gaat vaker van hotseknots.
  Als je naar het westen vliegt, ga je langzamer dan tot nu toe, vlieg je oostwaarts, dan ga je sneller. Maar het voordeel is kleiner dan het nadeel.

  De jet stream op 10 oct 2017

   Al met al
  voelt de luchtvaart de effecten van de problemen, die ze zelf heeft helpen veroorzaken. Mogelijk een troost, maar toch een schrale want met techniek en veel geld oplosbaar. Geld, dat de sector ongetwijfeld niet zelf wil betalen.
  Het beste, dat gebeuren kan, is dat het vliegen duurder wordt en dat de sector zichzelf op die manier remt.

  Update:
  Duurzaam Bedrijfsleven meldt dat Arcadis onderzoek doet naar een betere klimaatbestendigheid van vliegbasis Eindhoven. De startbanen mochten eens onder water komen te staan.
  Schrijnend dat hier voor de vliegbasis een probleem wordt opgelost, waaraan het vliegveld als een avn de grootste broeikasgaslozers in de regio zelf meehelpt.
  Zie www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/27545/vliegbasis-eindhoven-wil-klimaatbestendig-worden .