Van Geel houdt vast aan 1e advies: “30% geluidsreductie voor Eindhoven Airport blijft intact!” – video interview

Interview Pieter van Geel over nieuwe adviezen rondom luchthaven Eindhoven

Ook in zijn tweede advies aan de regering over de toekomst van Eindhoven Airport houdt Pieter van Geel vast aan een reductie van 30 procent van de geluidsbelasting rondom de luchthaven in 2030. Dat zegt hij in een recent opgenomen interview met journalist Hans Horsten en BVM2-bestuurslid Wim Scheffers.

Een korte introductie van het interview
Ook in zijn tweede advies aan de regering over de toekomst van Eindhoven Airport houdt Pieter van Geel vast aan een reductie van 30 procent van de geluidsbelasting rondom de luchthaven in 2030. Dat zegt hij in een recent opgenomen interview, georganiseerd door BVM2, de koepel van organisaties en omwonenden die zich bezighouden met de leefbaarheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit rond het vliegveld.Het interview is een vernieuwd initiatief nu de traditionele en drukbezochte informatiebijeenkomsten van BVM2 in Knegsel geen doorgang kunnen vinden in verband met de coronamaatregelen.

Vraag naar 2e advies
Anderhalf jaar geleden bracht Van Geel in opdracht van de regering een eerste advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen – van Infrastructuur en Waterstaat – uit omtrent de ontwikkelingsrichting van Eindhoven Airport voor de komende tien jaar. In deze ‘proefcasus Eindhoven Airport’ opteerde Van Geel onder andere voor 30 procent minder vliegtuiglawaai in 2030, vergeleken met de gemeten geluidsbelasting van 2019. Voor BVM2 was deze doelstelling een belangrijke reden om in te stemmen met het advies. Recent vroeg het ministerie Van Geel echter om zijn eerste advies nog eens tegen het licht te houden. Volgens de minister wierpen de coronacrisis en nieuwe gegevens rondom geluidsarme vliegtuigen de vraag op of de doelen uit de proefcasus niet moesten worden bijgesteld.

Tussentijdse evaluatie in 2026
Volgens Van Geel is er geen enkele reden om af te wijken van de in de proefcasus voorgestelde koers. “Natuurlijk zullen corona en technische ontwikkelingen hun effecten hebben op de luchtvaart, maar dat is geen reden om af te wijken van het einddoel dat in de proefcasus is opgenomen. Allerlei veranderingen rondom de luchtvaart en de techniek zullen vaker passeren de komende jaren, maar het is belangrijk om vast te houden aan de route die in de proefcasus is uitgezet.” Van Geel pleit er in zijn nieuwe rapportage wel voor om in 2026 een tussentijdse evaluatie te houden, over hoe het proces loopt om te komen tot 30% geluidsvermindering in 2030. BVM2 kan leven met het tweede advies dat Van Geel binnenkort opstuurt aan de minister en de Tweede Kamer. Wel is de organisatie sceptisch over het voorstel over een evaluatie. ‘In het verleden hebben we gezien dat zulke voorstellen er vaak toe leiden dat allerlei discussies rondom geluid en leefbaarheid rond de luchthaven opnieuw worden overgedaan en dat omwonenden aan het lijntje worden gehouden. Dat is voor ons onaanvaardbaar’, zegt Wim Scheffers van BVM2 in het interview.