Harbers zet 25% daling geluidsruimte in de week i.p.v. 30%

  0
  367
  Herrie door vier opeenvolgende types Boeing 737

  In het advies-Van Geel werd voorgesteld om de geluidsruimte (de oppervlakte binnen de 35Ke-contour) in 2030 met 30% gereduceerd te hebben t.o.v. 2019. Een in 2030 gerealiseerde vlootvernieuwing zou hierbij een middel zijn, en de 30% het doel. Als het middel onvoldoende was voor het doel,  moesten er aanvullende maatregelen komen (minder vliegen of minder vliegen aan de randen van de dag).

  Deze en de vorige minister hebben het advies-Van Geel slechts overgenomen voor zover het uitkwam (cherry-picking). Het overlegmodel LEO is bijvoorbeeld wel overgenomen, maar de harde 30%-eis niet.

  In plaats daarvan is het voortdurend touwtrekken. De minister en de luchtvaartwereld proberen voortdurend minder % af te doen van meer dan wat in 2019 mocht. Hierover is elders op deze site al vaker geschreven. Hierbij worden ingewikkelde en soms creatief ogende berekeningen ingezet, en wordt de vlootvernieuwing geruisloos omgebouwd van een middel tot een beperking.
  Het is eindeloos gedoe.

  Daarom hebben de omwonenden in het LEO een brief gestuurd aan de ombudsman. Die heeft op 18 april 2023 een nette brief geschreven aan de minister met lof voor het overlegsysteem, maar toch de vraag hoe het met die 30% zat.

  De minister stuurde ook een nette brief terug, alsdat hij in 2020 met Van Geel gesproken had. Van Geel vond die 60% vlootvernieuwing in 2030 op basis van het ALARA-beginsel (As Low as Reasonably Achievable) nog steeds mogelijk. Maar als je de vlootvernieuwing niet langer als hulpmiddel maar als begrenzing ziet, en als je allerlei nieuwe kengetallen voor vliegtuigen invoert, dan kom je in  een door de minister aan Van Geel toegeschreven bewering niet op 30% minder geluidsruimte in 2030 tov 2019, maar op 25% minder.
  Dat zou de minister graag willen.

  BVM2 doet zijn best om die 30%-daling toch gerealiseerd te krijgen.


  brief van de Ombudsman aan minster Harbers:


  Brief van de minster aan de Ombudsman: