GS Noord-Brabant willen verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine (update 25 maart 2023)

  0
  394

  Onder Loodhoudende vliegtuigbenzine: snel weg ermee! staat op deze site een artikel, waarin gedocumenteerd wordt dat vliegtuigbenzine nog steeds lood bevat. Deze benzine wordt gebruikt in zuigermotoren,, die vooral in kleine vliegtuigen en lichte helicopters zitten. Individueel is de bijdrage bescheiden, maar er zijn vaak verrassend veel vliegtuigbewegingen met dit type vliegtuigen bij bepaalde luchthavens (bijvoorbeeld het Brabantse Budel en Seppe).

  Voor Budel en Seppe is de provincie bevoegd gezag, althans voor het luchthavenbesluit. Daarom heeft de Socialistische Partij (SP) in Provinciale Staten (PS) vragen gesteld over hoe Gedeputeerde Staten (GS) tegen deze problematiek aankijken.

  Deze vragen zijn onlangs beantwoord. Daarop heeft de SP in een persbericht zijn mening geuit. Dit persbericht staat hieronder afgedrukt.
  Belangrijkste elementen in het antwoord dat GS hun best gaan doen om loodhoudende vliegtuigbenzine verboden te krijgen, dat ze onderzoek gaan doen, maar dat ze geen bevoegd gezag zijn over het tanken. Voor dit soort grondgebonden operaties zijn de gemeente, via de WABO, bevoegd gezag.

  Update:
  Door Eindhoven Airport wordt geen loodhoudende benzine verkocht, In de vergunning van Eindhoven Airport zijn sowieso maar 1560 vliegbewegingen toegestaan in de categorie ‘General Aviation’, waarvan de kleine vliegtuigen met een zuigermotordeel uitmaken. Aldus de directie.

  Nog niet duidelijk is hoe het met de Eindhovense Aero Club Motorvliegen zit. Die maakt ook gebruik van de luchthaven, maar de organisatie staat los van Eindhoven Airport. Zij vliegen met gemotoriseerde vliegtuigen zoals de Cessna en de Piper. Zie https://www.eacm.nl/ .
  BVM2 zal proberen uit te zoeken of de Aero Club met loodhoudende vliegtuigbenzine vliegt..

  Onder het persbericht kan de volledige tekst van de vragen en de antwoorden gedownload worden.


  Persbericht                                    Eindhoven, 02 febr 2023

  GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine

  Informatie opgevraagd rond vliegvelden Seppe en Budel

  De SP in Provinciale Staten van Budel had vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant over het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine in vliegtuigen met een zuigermotor. Dat zijn in praktijk kleine vliegtuigen voor recreatief en zakelijk gebruik. Het lood uit deze benzine slaat neer op de grond en nabij vliegvelden met druk recreatief en zakelijk vliegverkeer (zoals Breda International  Airport en Kempen Airport) kan dat, met name bij kinderen, tot een verhoogde loodconcentratie in het bloed leiden. De kans bestaat dat daarbij de concentratie overschreden wordt, die meestal aangehouden wordt als ondergrens voor loodvergiftiging.
  GS van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor deze vliegvelden.

  In hun antwoord dd 31 januari 2023 danken GS de SP voor het onder de aandacht brengen van deze, tot dan toe onbekende, problematiek. GS willen op de kortst denkbare, maar redelijk haalbare termijn van deze loodhoudende vliegtuigbenzine af.
  Ook gaan GS via het IPO aandringen op een dergelijk verbod.

  GS wijzen er echter op, dat zij wel bevoegd gezag zijn voor het Luchthavenbesluit, maar niet voor het tanken van benzine. Dergelijke grondgebonden operaties vallen onder de WABO en die valt onder de gemeente.

  GS willen niet op voorhand een depositieonderzoek en een medisch bloedonderzoek uitvoeren. Wel hebben GS informatie  opgevraagd bij de betreffende gemeenten Halderberge en Cranendonck, en bij de in de vragen genoemde vliegvelden Breda International  Airport en Kempen Airport, in hoeverre er door vliegtuigen gebruik wordt gemaakt van loodhoudende benzine. Afhankelijk van het antwoord willen GS nader bepalen of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, wie daarvoor de meest aangewezen partij is.

  De SP vindt de reactie van GS een goede eerste stap.

  Ook wil de SP zelf in gesprek met omwonenden van genoemde vliegvelden.

  Bijgevoegd zijn de oorspronkelijke vragen en de beantwoording.

  Nadere informatie bij Willemieke Arts, SP woordvoerder mobiliteit in PS op warts@psbrabant.nl, 06-28559454 of 040-2454879 .


  Update

  B&W van Cranendonck hebben gereageerd. Het College hanteert een strikt formeel-juridische benadering. De verkoop van loodhoudende vliegtuigbenzine is legaal en kan dus niet worden verboden.
  In een retourbrief stelt de SP dat dit standpunt op zich te begrijpen is, maar dat er ook nog niet-juridische stappen gezet kunnen worden zoals overleg op basis van vrijwilligheid of pressie via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op deze retourbrief is nog geen reactie ontvangen.
  De retourbrief is cc gestuurd aan de gemeenteraad van Cranendonck en aan de GGD.

  Van de gemeenten Halderberge en Rucphen (vanwege vliegveld Seppe) is nog geen reactie ontvangen.

  Omdat de wederwaardigheden van Kempen Airport voor het Eindhovense vliegveld een zijtoneel vormen, wordt kortheidshalve verwezen naar het dossier bij de provinciale SP op https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2023/03/bw-cranendonck-optreden-tegen-loodregen-onmogelijk .

  Update dd 06 april 2023

  Naar aanleiding van de correspondentie met Kempen Airport is de GGD ingesprongen. In een korte verklaring melden ze aan de nieuwe SP-woordvoerder Koopman ‘Dank voor het signaal. Wij gaan de mogelijkheden en de haalbaarheid van niet-juridische stappen verkennen.