Groen Links in Eindhoven stelt raadsvragen over groei op Eindhoven Airport

  0
  461

  Gemeenteraadslid Samir Toub van Groen Links in Eindhoven heeft op 22 september 2021 raadsvragen gesteld vanwege groeiactiviteiten op Eindhoven Airport. Directe aanleiding is de uitbreiding van de terminal.
  Hij wil weten of de gemeente in haar rol als aandeelhouder meebeslist heeft over de investeringsplannen, en in hoeverre de gemeenteraad in beeld is (bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan).
  Verder wil hij weten welke scenario’s Eindhoven Airport hanteert voor de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen en reizigersaantallen.

  Het College antwoordt dat de terminal te klein is voor het huidige aantal reizigers. De investeringsbeslissing, die onderdeel is van het Tactisch Plan, ligt bij de directie en de Raad van Commissarissen. In de aandeelhoudersvergadering van november 2020 is het wel besproken, maar niet zodanig dat de aandeelhouders er veranderingen in konden aanbrengen.
  Omdat er geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is, heeft de gemeenteraad er niets over te zeggen.

  Over de uitvoering van het Van Geel-advies brengt het College de officiele lijn, zoals die op papier staat, zonder er melding van te maken dat daarover belangrijke verschillen van inzicht bestaan.

  Vragen en antwoorden zijn hier te vinden:

  Samir Toub (GroenLinks Eindhoven, foto geplaatst oktober 2021)

  BVM2 heeft commentaar op vragen en antwoorden.

  Samir Toub heeft een terecht argwanend gevoel en zijn initiatief wordt in dank aanvaard.
  Toub reageert echter met zijn vragen over de terminal op een afgeleid probleem, en hij overschat de invloed van de gemeenteraad en het College op wat er bij Eindhoven Airport gebeurt.

  BVM2 heeft de GroenLinks-fractie uitgenodigd voor een gesprek over de actuele ontwikkelingen..