GGD-belevingsonderzoek 2015

  0
  1912

  De GGD heeft twee maal een belevingsonderzoek gedaan, in 2012 en in 2014. Geprobeerd is de vraagstelling en de ondervraagde personen zo identiek mogelijk te houden.

  In beide gevallen waren de uitkomsten voor de overheid en het vliegveld zeer ongemakkelijk. Het duurde dan ook lang, en er was veel druk nodig, voor ze openbaar werden. Het onderzoek uit 2014 werd pas medio 2015 openbaar. Mogelijk is dat versneld omdat de Eindhovense griffie de concept-managementsamenvatting (met tabellenboek) per ongeluk op de site had gezet, waarna een van de gemeenteraadsleden dat doorgegeven had. Het toenmalige Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport heeft die documenten als een haas gedownload en kort daarna waren ze weer weg. Weer kort daarna werden ze alsnog gepubliceerd.

  Hieronder een beschrijving dd 5 juni 2015 van de inhoud van het onderzoek op basis van de concept-managementsamenvatting (die overigens nagenoeg identiek was aan de latere definitieve samenvatting).

  Bevindingen GGD-onderzoek (dd juni 2015)
  De GGD heeft geprobeerd de tweede groep respondenten zo goed mogelijk gelijk te laten zijn aan de eerste groep. Het resultaat laat dan ook een grote consistentie zien tussen het oude en nieuwe onderzoek. Het patroon is hetzelfde. Maar omdat het aantal vliegbewegingen gegroeid is, is ook het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt gegroeid.

  De zone-indeling en de bijbehorende Lden's
  De zone-indeling en de bijbehorende Lden’s
  Hinderpercentages per zone
  Hinderpercentages per zone

  De zones zijn van binnen naar buiten genummerd. Zone 1, 2 en 3 zijn sigaarvormig, zone 5 is de referentiegemeente Nuenen, en zone 4 is al het andere.

  In de drie ‘sigaarzones’ samen sprak in 2012 30% van de volwassenen van ‘ernstige geluidshinder’. In 2014 was dat 35%.
  Over alle zones samen gerekend ondervond in 2012 8,7% van alle volwassenen ernstige hinder, en in 2014 was dat 11,1%.

  In de drie ‘sigaarzones’ samen werd in 2012 9,3% van de volwassenen ernstig in zijn slaap verstoord, in 2014 was dat 14,7% (dus anderhalf keer zoveel). Als slaapverstoring ernstig genoeg is, leidt het tot medische effecten.
  Weinig verrassend is dat mensen vooral in hun slaap gestoord worden aan de randen van de dag.

  Slaapverstoring op verschillende momenten binnen het etmaal
  Slaapverstoring op verschillende momenten binnen het etmaal
  Geluidshinder door verschillende bronnen
  Geluidshinder door verschillende bronnen

  Over zones 1 t/m 5 samen komt geluidsoverlast als stijgend en een na grootste milieuprobleem uit het GGD-onderzoek. In zones 1,2 en 3 samen staat geluidsoverlast bovenaan. In zone 1,2 en 3 samen wordt het totaal aan vliegtuigactiviteiten genoemd als de grootste bron.

  Conclusie
  Je kunt met het vliegveld niet op deze basis verder gaan. Het is een inrichting die zijn lusten binnenhoudt en de lasten over de schutting gooit.
  Als een industrieterrein iets dergelijks zou flikken, was er al lang ingegrepen. Dat moet hier ook gebeuren.

  De tekst van de concept-management samenvatting is managementsamenvatting_belevingsonderzoek_vliegveld_Eindhoven__conceptversie_27-05-15 te vinden.

  Het bijbehorende tabellenboek is Tabellenboek_belevingsonderzoek_vliegveld_Eindhoven_2014 te vinden.

  Het volledige onderzoek is GGD_belevingsonderzoek 2014 te vinden.

  Wie wil studeren op de documenten op die tijd, kan niet bij Samen op de Hoogte terecht (de officiele site), maar wel via deze site naar de site van de voormalige Alderstafel op www.alderstafeleindhoven.nl/ . De stukken uit 2014/2015 zijn te vnden onder de tab “evaluatie 2015”.

  Opstijgend vliegtuig bij Eindhoven Airport