Gezondheidsonderzoek en monitor

In het Luchthavenbesluit en verwante plannen wordt de gezondheidsscore afgeleid van deelcategorieën als luchtvervuiling, geluid en EV (Externe Veiligheid = de kans op ongelukken).

Aan deze deelcategorieën zijn op deze site al aparte thema’s gewijd. Gaat een artikel alleen over geluid of over lucht, dan wordt het in de inhoudsopgave bij die aparte categorie ondergebracht.

In deze categorie worden alleen artikelen ondergebracht, die over meerdere gezondheidsaspecten tegelijk gaan.

Om een totaal-effect op de gezondheid te construeren, heeft de GGD een systeem bedacht dat de Gezondheids Effect Screening (GES) heet.
Dat werkt met een soort puntensysteem (0 = perfect en 8 = zeer slecht) per categorie, waarna die categorieën aan elkaar worden gepraat tot een totaal-score. Die is bijvoorbeeld gebruikt in het Luchthavenbesluit 2013 (in de MER).

In die MER staat bijvoorbeeld onderstaande tabel die het systeem uitlegt.

Zoals men ziet, tellen alleen de componenten mee die op dat moment een wettelijke status hadden.
Ultrafijn stof telt dus niet mee.

Het systeem gebruikt de oordelen over geluidshinder, zoals die op dat moment (en nu nog steeds) wettelijk vastgelegd zijn. Gaandeweg echter is de bevolking scherper gaan reageren op geluid, maar omdat dat niet in de wet is overgenomen, is nog de oude ‘hinderdefinitie’ van kracht.

De MER bij het Luchthavenbesluit bevatte een kaartbijlage, waaruit onderstaande kaart afkomstig is. De contouren geven voor een bepaalde bron aan waarbinnen de GES-score 5 of hoger is (dus zeer matig of nog slechter).

Het voordeel van de GES-systematiek is dat verschillende grootheden in dezelfde kaart kunnen worden afgebeeld.

De Cumulatieve GES-score bij de Voorkeursvariant in 2020, civiel + militair.

Hieronder dus de artikelen die meerdere gezondheidscomponenten bespreken:

GGD-belevingsonderzoek 2015

Sterfteschattingen door luchtverontreiniging luchtvaart

Hinderbeperkende maatregelen op vliegveld Eindhoven