Gemeenteraden nemen Sonse of Eindhovense vliegveldmotie over

  0
  290

  De Sonse gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de referentie-geluidscontour 10,3km2 genoemd wordt en dat daar 30% af moet. Zie Gemeenteraad Son en Breugel neemt motie over geluidsruimte vliegveld aan .
  De Eindhovense gemeenteraad heeft een motie aangenomen van gelijke strekking, maar in andere bewoordingen. Zie Eindhovense gemeenteraad eist uitvoering geluidskrimp vanaf 10.3 km2 .

  Deze moties zijn rondgestuurd naar andere gemeenteraden. Daar zijn ze, soms in lokaal aangepaste vorm, in procedure gekomen.

  Het is ons bekend dat de motie in Veldhoven is aangenomen (na voorbereidend werk van de partij VSA), in Meierijstad (na voorbereidend werk van de PvdA), in Reusel-de Mierde (na voorbereidend werk van de PvdA), in Oirschot (na voorbereidend werk van D66) en in Bergeijk (na voorbereidend werk van PvdA/Groen Links), en in Valkenswaard (na voorbereidend werk van Fractie H&G en de PvdA), in Boxtel (PvdA-GroenLinks, SP, D66, CDA en Combinatie95), en Best (BestOpen en de PvdA).
  Bij ‘voorbereidend werk’ wordt op de partij gedoeld die contact met ons heeft opgenomen en/of de partij die de motie ingediend heeft. Als er andere partijen ook mee voorbereid hebben, moeten ze even een mail sturen, dan worden ze hier alsnog vermeld.

  Het is ons ook bekend dat hij in Eersel is afgewezen, door toedoen van de VVD en Eersel Samen Anders.

  Uit enkele plaatsen is ons gemeld dat een motie in discussie was, maar daarvan weten we de uitslag nog niet.
  We roepen gemeenteraadspolitici uit plaatsen, waar een motie van deze strekking is aangenomen of afgewezen, dat even bij ons te melden.