Gemeenteraad Son en Breugel neemt motie over geluidsruimte vliegveld aan

  0
  512

  De gemeenteraad van Son en Breugel heeft unaniem een motie aangenomen, waarin het advies-Van Geel over 30% krimp van de geluidsruimte van toepassing wordt verklaard op de oorspronkelijke ruimte van de 10,3km2 , die in het Luchthavenbesluit genoemd staat, en niet op de grotere overschrijdingsruimte van 12,7 km2.

  NLR-contouren volgens de concept-Medegebruiksvergunning van 2022,
  zie https://bvm2.nl/bvm2-wil-strakker-begrensde-openingstijden-in-medegebruiksvergunning/

  Hieronder de motie.

  Hier stond eerst een motie versie 21 nov. Deze is vervangen door de versie dd 25 nov.