Geluidhinder luchthavens met m.e.r. ernstig onderschat

  0
  817
  Opstijgend vliegtuig bij Eindhoven Airport

  In het Tijdschrift Milieu van februari 2019 staat een interview met Leon Adegeest, de man die de eerste MER van Lelystad in de vuilnisbak hielp. Daarna kwam er overigens een tweede MER die de eerste repareerde. De kritiek van Leon Adegeest was juist en heeft veel goed gedaan, maar is op zichzelf alleen niet voldoende.

  Het artikel heeft betrekking op Schiphol en Lelystad, en niet op Eindhoven. De eenvoudige reden is dat de MER, horend bij het Luchthavenbesluit, al in 2012 is opgeleverd. Er hoeft in Eindhoven pas opnieuw een MER te komen als het Luchthavenbesluit veranderd zou worden. Tot nu toe is niet duidelijk of dat moet.

  Desalniettemin, zo verwacht BVM2, zijn er binnen de BVM2-achterban mensen die interesse hebben om het artikel te lezen. Daarom hieronder de intro van het artikel en het artikel als citaat.

  Het Tijdschrift Milieu is van de VVM, de Vereniging Van Miieuprofessionals .


  Geluidhinder luchthavens met m.e.r. ernstig onderschat

  In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening
  gehouden met meetgegevens en hinderbeleving. Een gemis met flinke gevolgen.
  De hinderoverlast en slaapverstoring blijken namelijk flink groter op ruime
  afstand van start- en landingsbanen, ook buiten de wettelijke geluidbelasting –
  contouren. Bovendien wordt geluidshinder door meer factoren veroorzaakt, zoals
  piekgeluid en het aantal vliegtuigen.

  Geluidhinder luchthavens met mer ernstig onderschat 8-11_tijdschrift Milieu VVM_feb2019