Gebiedsvisie Eindhoven Airport District

  0
  656

  Bij Eindhoven Airport en de vliegbasis liggen twee industrieterrein, Eindhoven Airport (1986) en Flight Forum (2000).

  Bedrijventerrein Eindhoven Airport dd jan 2022 (foto 1Loket)
  Blauw gekleurde gebieden zijn beschikbaar.

  Bedrijventerrein Eindhoven Airport bevat kantoren en andere bedrijven.

  Flight Forum is van een C.V. die voor 51% van de gemeente Eindhoven is en voor 49% van Schiphol. Dat is zo  afgesproken toen Schiphol begin jaren ’90 de lokale vliegactiviteiten overnam.
  Flight Forum bevat vijf bedrijvenclusters en één kantorencluster. Flight Forum is minder verloederd.

  Het terrein Eindhoven Airport is inmiddels 35 jaar oud en is dringend aan renovatie toe, o.a. ook omdat miv 1 jan 2023 alle kantoorgebouwen in  Nederland minimaal label C moeten zijn, wat ze nu vaak lang niet halen. De routering op het terrein is slecht en de uitstraling zeer matig ( veel lege parkeerterreinen, weinig groen, geen verdere bedrijvigheid zoals een centrale plek om te eten, etc.).

  Binnenkort vertrekt ASML hoogstwaarschijnlijk uit het kantorendeel van Flight Forum, waarmee zo’n 20.000 m2 kantoorruimte extra leeg komt te staan.

  De luchthaven Eindhoven AirPort heeft inmiddels flinke stappen genomen om hun eigen gebouwen te moderniseren, uit te breiden en te verduurzamen. Ook de directe  omgeving inclusief busterminal is onder handen genomen.
  De (militaire) vliegbasis is van plan een deel van zijn activiteiten naar de noordwestkant te verplaatsen, zodat aan de toegangskant meer ruimte ontstaat.

  De gemeente Eindhoven heeft nu een plan ‘Gebiedsvisie Eindhoven Airport District’ met een ‘Ontwikkelstrategie Eindhoven Airport District’ gemaakt om de aan het vliegveld grenzende  industrieterrein te moderniseren en te verduurzamen.
  Op zich een logische gedachte, gezien de gunstige ligging tov de snelweg en het BIC. Maar het geheel wordt opgeleukt met ronkende taal over de internationale uitstraling van het nabije vliegveld, en dat geheel zou in beweging zijn gezet door en een uitvoering zijn van het advies van Pieter van Geel.

  Dit alles zien wij niet zo als BVM2, want Van Geel beoogt krimp van de geluidsruimte en als het vliegveld inderdaad zo’n uitstraling zou hebben, waarom is daar dan de laatste 35 jaar zo weinig van gebleken? Niet voor niets staat in de Gebiedsvisie (blz 29) dat de luchtvaartgebondenheid vna beide bedrijventerreinen beperkt is.

  De Gebiedsvisie wil dat er meer door de bedrijven op het terrein samengewerkt wordt, zodat er synergie ontstaat en het geheel aantrekkelijker kan worden. Het is een plan voor een flink aantal jaren en onduidelijk is nog, hoe de bekostiging in elkaar zit.

  Bedrijventerrein Flight  Forum dd jan 2022 (foto 1Loket)
  Blauw gekleurde gebieden zijn beschikbaar.