Emissiecijfers van luchtvervuilende stoffen op Schiphol (en daarmee ook op Eindhoven)

  0
  502

  Schipholwatch vond de commotie over Tata Steel een reden om een brief aan de minister te schrijven, waarin gesteld werd dat Schiphol als vervuiler net zo behandeld moest worden als Tata Steel. De emissieregistratie van het RIVM leverde een stel getallen, die Schipholwatch bij de minister neerlegde en die grotendeels correct bleken (afgezien van een enkele keer 2018 ipv 2019).
  Het is overigens wel een erg ruime zwaai met de arm, want het gaat om twee geheel verschillende bedrijven. Maar goed.

  Zie https://schipholwatch.nl/2021/11/15/uitstoot-kankerverwekkende-stoffen-schiphol-tot-15-keer-boven-norm/ .

  De door de minster (op gezag van het RIVM) geaccordeerde emissietabel ziet er als hieronder uit.

  Emissietabel Schiphol en niet-Schiphol. De cijfers hebben betrekking op alleen de LTO-fase tot 900m hoogte.

  Je kunt op verschillende manieren proberen hieruit Eindhovense cijfers te knutselen, afhankelijk van of je het aantal vliegbewegingen neemt of het aantal passagiers of de CO2 (die voor Schiphol en Eindhoven Airport bekend is, zijnde ongeveer 46kton volgens CE Delft in 2018). De laatste is het betrouwbaarst en het snelst.

  Dus deel de cijfers van Schiphol door 18, en je hebt de emissiecijfers van Eindhoven Airport. Maar zie dat als een indicatie, want nauwkeurig is het niet en er kan van situatie tot situatie iets verschillen.

  Je hebt dan nog niet de immissiecijfers (de concentratie in de lucht op neushoogte). Daarvoor is een officieel model nodig (bijvoorbeeld Geomilieu STACKS). Schipholwatch doet het iets te simpel, maar hun bewering dat er rond Schiphol een hogere concentratie giftige stoffen hangt, is waarschijnlijk wel waar, alleen minder dan zij zeggen.
  Op dezelfde wijze heeft Eindhoven Airport (en de militaire basis) een inpact op de omgeving.

  Soms vind je niet de via een omweg afgeleide cijfers, maar rechtstreeks als Eindhoven Airport zelf bij de top-10 in de emissieregistratie staat. Hieronder de emissieregistratie voor benzeen en naftaleen (= twee benzeenmoleculen aan elkaar).

  Top-10 van benzeen emitteerders in Nederland
  Top-10 van naftaleen emitteerders in Nederland

  Zie http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/grafieken/GrafiekenTop10.aspx?id=3 .