Eindhoven Airport wil beter Instrument Landings Systeem

  0
  812

  Op de website van Eindhoven Airport staat onderstaand persbericht. Het gaat over de wens van Eindhoven Airport om met een nieuw Instrumenteel Landings Systeem (ILS) de vluchtuitval bij slecht weer te verminderen. In het ILS bestaan de categorieën I, II, III A, III B en III C , waarvan de meest geavanceerde landingen zonder zicht mogelijk maken.

  Op zich kan een opwaardering van het aan- en afvliegsysteem voor- en nadelen hebben.
  Zowel voor- als nadeel voor omwonenden kan zijn dat er bij slecht weer nu toch gevlogen kan worden, waar uiteraard wel tegenover staat dat dat geen invloed heeft op het totale aantal vluchten. Het kan ook zo uitpakken dat er meer gevlogen wordt als mensen binnen zitten en minder als ze buiten zitten.
  Het kan een voordeel blijken als het navigatiesysteem zodanig verbeterd wordt, dat de vliegtuigen niet alleen recht voor de baan gezet worden, maar dat ze ook precies om bevolkingsconcentraties heen kunnen vliegen. Maar misschien is daarvoor meer nodig dan alleen een ILS.

  BVM2 gaat er naar kijken en doet op dit moment geen definitieve uitspraak.
  Men mikt pas op 2025 en BVM2 heeft er sowieso geen zeggenschap over.  Onderzoek naar opwaardering ILS; besluit verwacht in najaar 2021

  Eindhoven Airport onderzoekt of het zijn huidige Instrument Landing System (ILS) categorie I gaat opwaarderen zodat vliegtuigen ook bij slechtere weersomstandigheden met weinig/minder zicht kunnen starten en landen op Eindhoven Airport. Aanleiding hiervoor zijn de ernstige verstoringen in het vliegverkeer op/vanaf Eindhoven Airport als gevolg van slecht zicht in combinatie met de lage categorie ILS van de start/landingsbaan die afgelopen jaar plaatsvonden.

  Ter voorbereiding op een verantwoorde afweging van een eventuele opwaardering van het ILS naar een hogere categorie worden diverse studies gedaan en gesprekken gevoerd. Zo is de luchtvaartmaatschappijen gevraagd naar welke categorie hun voorkeur uitgaat en wordt in samenwerking met Defensie (de eigenaar van de start/landingsbaan) onderzocht welke aanpassingen aan de baan en op het vliegveld benodigd zijn om een hogere categorie ILS mogelijk te maken. Ook worden de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een upgrade in kaart gebracht.

  Voor het onderzoek is naast het ministerie van Defensie ook de expertise van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ingeschakeld. Op dit moment lijkt het verstandig een eventuele upgrade te koppelen aan groot onderhoud aan de start/landingsbaan. Dit staat vooralsnog gepland in 2025. Hierdoor wordt voorkomen dat de start/landingsbaan twee keer voor een langere periode gesloten moet worden en dat aanpassingen in de toplaag van de start/landingsbaan teniet worden gedaan.

  Eindhoven Airport neemt naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit over een eventuele upgrading.

  Het ILS is een radionavigatiesysteem dat piloten gebruiken om te landen. Met behulp van het ILS kan een precisienadering van de landingsbaan worden uitgevoerd. Het ILS kent drie categorieën (waarbij categorie IIIB de meest uitgebreide is). Op luchthavens met deze categorie ILS kan worden geland zonder dat er zicht is op de baan. Eindhoven Airport beschikt momenteel over een ILS categorie I. Op Eindhoven Airport hebben piloten minimaal 550 meter zicht op de landingsbaan nodig om te mogen landen.

  Zie https://nieuws.eindhovenairport.nl/192188-onderzoek-naar-opwaardering-ils-besluit-verwacht-in-najaar-2021 .