EINDHOVEN AIRPORT MAG OOK IN 2022 NIET VERDER UITBREIDEN!

  0
  798

  29 juli 2020

  “Eindhoven Airport mag het aantal starts en landingen ook in 2022 niet verder uitbreiden dan het huidige maximum van 41.500. Daarover heeft minister Cora van Nieuwenhuizen gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd.” Zo schrijft Diede Hoekstra in het ED van vandaag, donderdag 30 juli: https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-airport-mag-ook-in-2022-niet-groeien-impact-coronacrisis-nog-onduidelijk~a2628889

  PAS OP DE PLAATS
  Eerder was al besloten dat de luchthaven dit jaar en in 2021 een pas op de plaats moest maken. Dat is nu met een jaar verlengd. Of er na 2022 wel ruimte komt voor meer vluchten is nog maar zeer de vraag. Het uitgangspunt voor 2030 was al een geluidsreductie van dertig procent en de minister hint in de brief op nog strengere geluidsnormen voor de toekomst. Hoe en wat blijft onduidelijk.

  GROEI NIET VANZELFSPREKEND
  Ruimte voor groei moet de luchtvaart dus zelf creëren met een schonere en stillere vloot vliegtuigen. De geluidsreductie van dertig procent is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat zestig procent van de vliegtuigen in 2030 is vervangen. Ambities die uitgesproken werden vóór de coronacrisis. In haar brief aan de Tweede Kamer geeft Van Nieuwenhuizen aan dat het nu zeer onzeker is of en hoe de vlootvernieuwing op gang komt.

  PIETER VAN GEEL GEVRAAGD OM AANVULLEND ADVIES
  De minister heeft Pieter van Geel, interim-voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), daarom gevraagd om een aanvullend advies over de mogelijke impact van corona. Na de zomer moet hierover meer duidelijkheid komen.

  30% GELUIDSREDUCTIE VOLGENS AFSPRAAK
  Al in 2019 zijn er = onder leiding van Pieter van Geel = afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. De 30% vermindering van geluidshinder was en is een van de belangrijkste adviezen van de commissie aan de minister, Het complete rapport vindt u (onder andere) op de website van BVM2: https://bvm2.nl/advies-van-geel-2. Hier wordt ook continu de nieuwste informatie over luchtvaart en vlieghinder gepubliceerd.

  POSITIEF NAAR DE TOEKOMST
  Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport, laat in een reactie op de eigen website van het vliegveld weten zich te kunnen vinden in het besluit. “Het zorgt voor duidelijkheid voor de komende jaren en geven tijd voor het implementeren van het nieuwe sturingsmodel voor geluid, waarbij niet het aantal vliegtuigbewegingen maar de reductie van geluidbelasting leidend is. Wij zijn reeds volop aan de slag met het reduceren van de geluidbelasting en hier gaan we ook de komende jaren mee door.”Laten we hopen dat we samen streven naar het realiseren van alle goede intenties. In belang van mens, dier, natuur en klimaat.

  De volledige tekst van de minister is te vinden op www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/cora-van-nieuwenhuizen/documenten/kamerstukken/2020/07/29/eindhoven-airport-2020-2030-uitvoering-advies-proefcasus-eindhoven-airport .

  Bereik meer mensen met dit beri