Eindhoven Airport geluidscontour 45 Lden en WHO

  0
  3228
  45Lden-contour, zoals berekend door het NLR dd feb 2019

  Dit is een update van een eerder bericht.
  De in een eerder bericht getekende contour was gebaseerd op schattingen, door BVM2 gemaakt, op basis van het Luchthavenbesluit. Deze geschatte contour is nog te vinden op who-geluidsadvies-heeft-grote-gevolgen-voor-woningbouwlocaties-rond-vliegveld .
  Bovenstaande contour is zeer onlangs (medio februari 2019) officieel berekend door het Nationaal Lucht- en Eruimtevaartlaboratorium (NLR). Vanaf nu moet met deze contour gewerkt worden.

  D8 is de code voor de uiteindelijk gekozen variant in het Luchthavenbesluit. Deze contouren zijn op basis van het maximaal vergunde militaire en civiele gebruik (welk  civiel maximum 43000 is).

  In het eerdere artikel zijn de woningbouwlocaties te zien.

  Volgens de WHO (World Health Organisation www.who.org ) geeft een 45 Lden geluidscontour een gebied aan met daarin 10% ernstig gehinderden.