Eindhoven Airport 47ste op de lijst van stikstofoxide-lozers

  0
  324
  Kleinmeer in Kempenland West, het Natura2000 – gebied dat het dichtst bij het vliegveld ligt (tussen Wintelre en Vessem)

  GroenLinks-kamerlid Laura Bromet had aan de minister gevraagd om een lijst van de 100 grootste stikstoflozers. Die is op 05 april 2022 verstrekt en te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/04/05/antwoorden-op-kamervragen-over-de-top-100-stikstofbronnen .

  Omdat de twee soorten stikstofverbinding zich heel anders gedragen, had de minister een lijst gegeven van de grootste 100 lozers van stikstofoxiden, en van de grootste 100 lozers van ammoniak.

  “Vliegveld Eindhoven” staat 47ste op de stikstofoxidelijst met (over 2019) met 203283,47 kg stikstofoxiden. Er staat niet gespecificeerd of dat in- of exclusief Defensie is, maar de categorie-omschrijving is “industrie”. Zou je denken dat het exclusief Defensie is.
  Het Eindhovense bedrag is ongeveer 18 keer zo weinig als Schiphol dat met 3.634.525 kg stikstofoxiden op de 2de plaats staat.
  Onbedreigd bovenaan staat Tata Steel.

  Eindhoven Airport heeft nog steeds geen natuurvergunning, waarin de stikstofdepositie het voornaamste knelpunt is.

  Ruimtelijke verdeling van stikstof op de Kampina