Effect van de (inmiddels beeindigde) pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel (opnieuw)

  0
  202

  (Van de BOW-site https://www.b-o-w.nl/varia/varia-documenten/varia-doc-2023/2023-10-effect-van-de-pilot-route-optimalisatie-eersel-steensel overgenomen op 19 nov 2023. Auteur is Klaas Kopinga, voorzitter BOW).

  Voor een eerder bericht over dit onderwerp zie https://bvm2.nl/over-eenheid-versus-verdeeldheid-de-pilot-steensel-eersel/ .

  Om het effect van de pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel in kaart te brengen, zijn de vliegbewegingen door verschillende “gates” (een verticaal vlak) geteld. Een deel van deze gates is in het onderstaande plaatje afgebeeld. Later in dit verhaal wordt in een aparte plattegrond ook een gate gedefinieerd tussen Waalre en Valkenswaard.
  De lijnen geven de doorsnijding van de verticale vlakken met de grond weer.

  Voor elk van deze gates is nagegaan welke vliegpaden er gedurende een bepaalde periode doorheen lopen. De hoogte en de horizontale positie van deze vliegpaden zijn in plaatjes weergegeven.

  Verderop in dit document staan voor elke gate steeds twee plaatjes.

  • In het linker plaatje staan de vliegpaden vóór de start van de pilot (1-1-2023 tot 18-5-2023), samen 137 dagen
  • in het rechter plaatje de vliegpaden na de start van de pilot  (18-5-2023 tot 16-10-2023), samen 152 dagen
  • Horizontaal staat de relatieve positie tussen de grenzen van een bebouwde kom (bijvoorbeeld voor Eersel de gate 1 – 2) of tussen de grenzen van twee bebouwde kommen (bijvoorbeeld voor Eersel en Steensel de gate 2 – 3).
  • Verticaal in de plaatjes staat de hoogte van het vliegtuig in meters.

  Het aantal vliegtuigen op een bepaald gebiedje (pixel) van de gate wordt weergegeven via een kleurenschaal.
  Deze schaal, die naast de figuur is afgebeeld, is relatief t.o.v. de pixel met de meeste passages (max). Onder elk plaatje is het totale aantal vliegbewegingen (Vlb) door de betreffende gate vermeld.

  De vliegbewegingen worden gehaald uit de transponder-signalen van de vliegtuigen. Het systeem van de B.O.W. dat deze signalen oppikt en verwerkt levert in totaal enkele dagen per jaar geen gegevens, bijvoorbeeld omdat de betreffende PC na een Windows update herstart wordt. De getallen zijn dus altijd iets lager (1 à 2 %) dan de werkelijkheid.
  De plaatjes tonen ook vliegpaden beneden ongeveer 800 meter. Ter plaatse van de gates kunnen deze niet afkomstig zijn van groot civiel luchtverkeer. Het gaat beneden 800 meter bijna altijd om kleine (sport)vliegtuigjes, medische vluchten, helikopters van hulpdiensten of politie, of een militair toestel. Ook die zenden (meestal) een transponder-signaal uit.

  De piek in het aantal vliegbewegingen ligt na het begin van de pilot vrij goed tussen Eersel en Steensel in. Het aantal vliegbewegingen over het oosten van Eersel is relatief ongeveer 4 keer zo klein geworden (het totale aantal vluchten dat naar het ZW opstijgt en dan naar het oosten afdraait is in de periode sinds het begin van de pilot bijna 2 keer zo groot als in de periode sinds 1 januari 2023 voor het begin van de pilot). Over het westen van Steensel vliegen nu relatief 5 tot 6 keer zoveel vliegtuigen. Dit alles komt door de grote spreiding van de actuele vliegpaden rond de SID (de standaard route).

  Het gemiddelde van de vliegbewegingen is sinds het begin van de pilot opgeschoven richting Steensel en gemiddeld komen de vliegtuigen ook lager over.

  De gate tussen de grenzen van de bebouwde kommen van Waalre en Valkenswaard is te zien in de onderstaande figuur.

  De vliegbewegingen zijn iets meer geconcentreerd een eindje ten noorden van Valkenswaard. Het relatieve aantal vliegbewegingen bij Waalre is veel lager dan het aantal bij Valkenswaard. Het relatieve aantal bij Waalre is zeker niet toegenomen sinds het begin van de pilot.