Economische en ruimtelijke ordening-nadelen

De aanwezigheid van een druk vliegveld heeft gevolgen voor met name woningen in het gebied.

De economische waarde van woningen dicht op het vliegveld neemt af. Dit is moeilijk kwantificeerbaar. In extreme gevallen worden ze uit de markt genomen.

De mogelijkheid om nieuwe woonwijken te bouwen wordt drastisch beperkt. Binnen de 35Ke-zone mag het niet en binnen de 20Ke-zone is het onwenselijk. Ten tijde van de Alderstafel hebben de bestuurders in de regio (bovenwettelijk) besloten dat men in die 20Ke-zone geen grootschalige nieuwe woonwijken zal bouwen. Dat is een groot nadeel in een omgeving waarin een groot aantal nieuwe woningen gerealiseerd moet worden.

Oo kbuiten de woningbouw zijn er economische nadelen. Het vliegveld levert op (o.a. dividend aan de gemeente Eindhoven en de provincie), maar kost ook investeringen in met name de landzijdige bereikbaarheid die voor rekening komen van de overheid.