Denkt u aan Knegsel op 09 oktober?

  0
  594

  Aan de achterban en de politieke relaties van BVM2

  Dag mevrouw, meneer

  U heeft van ons in juli een voorlopige uitnodiging gehad. Daarin hebben  wij als Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) aangekondigd  dat we elkaar weer in levende lijve in Knegsel  kunnen zien nadat dit heel lang niet mogelijk was. We gaan U bijpraten over de ontwikkelingen in de laatste anderhalf jaar.

  De bijeenkomst zal plaatsvinden op

  Zaterdag 09 oktober
  Zaal De Leenhoef
  Steenselseweg 8a, 5511 AG  KNEGSEL
  11.00 – 13.00 uur

  Het is nodig. Er is op de achtergrond best veel gebeurd tijdens de Coronastilte rond de luchthaven.

  Er staan in elk geval de volgende zaken op de agenda:

  1. Inleiding door luchtvaartdeskundige Joris Melkert (TU Delft) over de actualisatie  fact sheet “Toekomst Verduurzaming Luchtvaart”, die hij onlangs, samen met Paul Peeters, besproken heeft met de Tweede Kamer. Wat zijn de opties voor de vliegtuigindustrie om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen? Is dat bij de huidige omvang van het Nederlandse vliegverkeer eigenlijk wel mogelijk?
  2. Toelichting op de stand van zaken in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) door Wim Scheffers
  3. Toelichting op de discussie in het LEO rondom de geluidscontouren van Eindhoven Airport, door een of meerdere sprekers. Daarbij zullen alle aspecten die daarop van invloed zijn worden toegelicht: De ontwikkeling van de vlootmix, de startprocedures, de steeds nauwkeuriger vliegtuigspecificaties, de meteomarge, toezicht en handhaving door de bevoegde instanties enz.

  Deze zijn allemaal van invloed op de geluidscontour in het “van Geel” referentiejaar 2019, ten opzichte waarvan de minimale 30% geluidsreductie in 2030 moet worden bereikt. En ook op de maximale geluidscontouren in het nieuwe luchthavenbesluit, dat in 2023 in werking zal treden.

  Deze laatste bepalen niet alleen de maximaal toegestane geluidsbelasting voor omwonenden, maar begrenzen ook de mogelijkheden voor nieuwe woningbouwlocaties rondom Eindhoven Airport.

  Bij alle onderwerpen zal er ook gelegenheid zijn voorvragen en discussie.

  De huidige Coranabepalingen geven niet langer een toegangsbeperking, iedereen is welkom en de capaciteit van de zaal lijkt ruimschoots voldoende. Vooraanmelding en registratie is dan ook niet noodzakelijk. Wel wordt U bij binnenkomst van De Leenhoef gevraagd een Coronatoegangsbewijs (een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona) te laten zien via de CoronaCheck-app, evenals een geldig Identiteitsbewijs. Bij geen volledige vaccinatie of herstelbewijs kunt u een gratis toegangstest via testenvoortoegang.nl doen.

  Wij zien er naar uit om U op zaterdag 9 oktober te begroeten.

  Met vriendelijke groeten

  Bernard Gerard
  secretaris BVM2

  PS: kijk af en toe eens op onze site https://bvm2.nl/ . Er staat regelmatig  nieuws op, o.a. over ultrafijnstof en het krappe aanbod van synthetische kerosine.

  PS: financiële steun blijft welkom. Dat kan via IBAN rekeningnummer:
  NL18 INGB 0003 6190 57,  t.n.v. Dhr BJM Gerard, o.v.v. BVM2 aktiefonds

  Klaas Kopinga en Wim Scheffers tijdens Knegsel 16 feb 2019