De vijf speerpunten van het advies

In het rapport worden vijf speerpunten voor de toekomst van de luchthaven beschreven. De verkenning van Van Geel wordt met dit advies afgesloten. Over het vervolg neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit, nadat de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’ een advies heeft uitgebracht. Hieronder zijn de aanbevelingen per speerpunt onder elkaar opgenomen.

  • 1. Actief sturen op minder geluidbelasting
  • 2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  • 3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
  • 4. Meerwaarde bieden voor de regio
  • 5. Vertrouwen vanuit de omgeving