De routering van vliegtuigen boven Son en Breugel, mede i.v.m. Volkel

  0
  4281

  BVM2 hield op 28 januari 2019 een voorlichtingsavond in Son en Breugel. Die leverde overigens minstens 35 nieuwe ondersteuners op.
  Naar aanleiding van de avond kwam er een vraag binnen over de routering boven Son en Breugel, en over de rol van vliegbasis Volkel daarbinnen. Vraag en antwoord (door Klaas Kopinga) worden hieronder afgedrukt.

  Hallo Bernard en Klaas,

  Nogmaals hartelijk dank voor de interessante informatieavond te Son van afgelopen maandag 28 jan. Het was buitengewoon informatief en goed verzorgd.

  Rest toch nog een belangrijke vraag welke op enig moment even ter sprake kwam:
  Het zeer vroeg afbuigen van stijgende passagiers vliegtuigen naar het Oosten. Dit staat los van de windrichting op dat moment.
  Wij wonen hier nu vanaf 2006 en hebben er toen geen last van gehad. De laatste jaren is daar verandering in gekomen.
  Onze vraag is of er een oorzakelijk verband is tussen de opkomst van de”prijsvechters” en de wijziging van de stijgrichting. 

  En de tweede vraag is natuurlijk kan men (Welschap)  de wijze van startvluchten herstellen naar de oorspronkelijke situatie.

  Dit staat los van Volkel daar dit militaire vliegveld reeds lang bestaat.

   Vr. Groet, AF  en buurtgenoten.

  Civiele vliegpaden bij Son en Breugel in 2018 (Kopinga)

  Beste A (en buurtgenoten),

  Hierbij een poging tot een antwoord op jullie vraag. Bijgevoegd heb ik een pdf-je met de plaatjes van de vliegbewegingen in 2008 en in 2018. Ze zijn op dezelfde schaal en zo ingesteld dat ook de vliegtuigen die de nominale route niet volgen als een stippellijn te zien zijn. Vergeleken met 2008 is het aantal vliegbewegingen enorm toegenomen, de bocht naar het westen wordt ruimer om Best heen genomen, en over Son en Breugel zie je 2 uitvliegpaden. De ‘binnenbocht’ wordt genomen door RyanAir en Transavia, de ‘buitenbocht’ door WizzAir. De toename van de hinder is vooral een gevolg van de toename van het aantal vliegbewegingen; niet of nauwelijks van een verandering van de route. Nu is al eerder gesuggereerd om de route meer noordelijk te leggen, maar dat schijnt in het verleden afgedaan te zijn met de opmerking “dat kan niet i.v.m. de vliegbasis Volkel”. Dat kan dan best zo zijn, maar de vraag is of dat ook nodig is. Om daar een indruk van te krijgen, heb ik een kaartje (EA-Volkel.jpg) toegevoegd (zie introafbeelding bg) waarop respectievelijk EA links onder en Volkel rechts boven te zien zijn. Verder heb ik een route geschetst die de problemen van Son en Breugel wellicht (gedeeltelijk) zou wegnemen. Deze route heet in het MER (Milieu Effect Rapport) dat deel is van het huidige luchthavenbesluit “route 2”. De effecten hiervan op het aantal ernstig gehinderden zijn destijds onderzocht, maar men kwam tot de conclusie dat dat weinig tot niets uitmaakte, omdat het grootste deel van Son en Breugel buiten de 20 Ke zone ligt, en het gebied buiten de 20 Ke zone is niet meegenomen in de berekeningen. Ik denk zelf dat je een heel ander resultaat krijgt wanneer je de huidige WHO normen en de Lden maat voor de geluidsbelasting zou meenemen.
  Misschien kan dat ingeschoven worden bij de herziening van het luchtruim (duurt wel tot 2023 ….).

   Ik hoop dat je hier wat aan hebt,

  Groeten,

  Klaas Kopinga