Circuit-vliegende AWACSen, Herculessen en Chinooks

  0
  848

  BVM2 heeft zich tot nu toe bijna uitsluitend met het civiele vliegen bezig gehouden. Dat heeft redenen: die sector is veruit het grootste, groeit het hardst en er zijn vele actuele ontwikkelingen, soms met beslismomenten die voor zienswijzen en bezwaren vatbaar zijn.
  Als niet-partijpolitieke organisatie is BVM2 voorzichtig met politieke standpunten, zeker als die geen directe relatie met het vliegen hebben. BVM2 heeft meningen uitgesproken over bijvoorbeeld geluid, milieu en klimaat voor zover die een relatie met onze core business hebben.

  BVM2 heeft als organisatie op dit moment geen mening over het Nederlandse defensiebeleid. Tot nu toe beschouwen we het militaire vliegen als een gegevenheid.
  Als onze achterban vindt dat dat anders moet, zullen we het daar op een gepast moment een keer over hebben.

  Maar uit onze achterban komen nu geluiden dat het militaire vliegen weer aandacht verdient.
  Het aantal tankvliegtuigen neemt toe van twee oude naar vijf nieuwe, die per stuk stiller zijn, maar het zijn er wel meer. En er wordt gesproken over een grotere militaire kerosineopslag (er is geen civiele kerosineopslag, die vliegtuigen worden gevoed uit tankwagens die vol aankomen van elders).
  De stelling van deze achterbanmensen is dat er inderdaad veel minder militair verkeer is dan civiel verkeer, maar dat de overlast te vergelijken is omdat de vliegtuigen soms ouder en daarom lawaaiiger en viezer zijn en, en niet gehinderd door vaste routes, lager vliegen. BVM2 ziet deze inbreng vooralsnog als een mening en spreekt er vooralsnog niet in bevestigende of ontkennende zin over. We komen er op terug als de situatie rond Corona dat weer toelaat.

  We willen als BVM2 echter toch al vast aandacht schenken aan opmerkelijke vliegpatronen.
  Onderstaand vliegpatroon is van één AWACS (bekend om zijn lawaaiige en roetuitstotende motoren), die op 11 aug 2020 de hieronder aangegeven lussen bij elkaar vloog op 120m hoogte.
  Het patroon daaronder is van een Hercules en een helicopter op 02 september.

  Het komt ons voor dat het defensiebelang van Nederland en de NATO niet geschaad zouden zijn geweest als dit heel wat minder rondjes zouden zijn geweest.

  Circuitvliegen va een Hercules en een helicopter op 02 sept 2020