CieMER: Onderzoek maatregelen voor minder geluidoverlast Eindhoven Airport

  0
  317

  Persbericht                                    30 maart 2022

  Onderzoek in het milieueffectrapport met welke maatregelen de geluidoverlast bij Eindhoven Airport kan verminderen. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

  De ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat willen de geluidoverlast door burgerluchtvaart op Eindhoven Airport verminderen: 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. Voor de periode 2023-2026 worden tussentijdse normen voor de geluidsvermindering vastgelegd. Voordat beide ministers besluiten over de wijziging van het luchthavenbesluit en de medegebruiksvergunning voor burgerluchtvaart, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie gevraagd wat zij moeten onderzoeken in het milieueffectrapport.

  Onderzoek in het milieueffectrapport de mogelijkheden om met aanpassing van vliegroutes en vertrek- en landingsprocedures de geluidoverlast te verminderen. Kijk ook naar financiële prikkels om vlootvernieuwing met stillere vliegtuigen te stimuleren. Werk daarnaast maatregelen uit zoals het beperken van vluchten in de randen van de nacht, het inbouwen van ‘rust’-periodes en het isoleren van woningen, adviseert de Commissie.

  Laat in het milieueffectrapport zien hoe effectief de maatregelen zijn en wat het effect is op de luchtkwaliteit, natuur, CO2-uitstoot, gezondheid en externe veiligheid. Beschrijf daarbij goed de zogenoemde referentiesituatie, vooral voor geluid en natuur. In haar advies geeft de Commissie hier tips voor mee aan de ministers.


  Op de website vindt u het volledige advies. = https://www.commissiemer.nl/adviezen/3586

  Ter toelichting zijdens BVM2: dit is het advies dat de CieMER inbrengt in de lopende procedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Luchthavenbesluit 2023 (als dat lukt). De CieMER is een vaste, onafhankelijke commissie die in dit soort situaties altijd advies uitbrengt.
  Op genoemde link is het volledige advies te downloaden.