CE Delft bewijst: HSL doet het beter dan het vliegtuig

  0
  514

  CE Delft heeft in opdracht van de Europese Commissie de externe kosten van alle vervoermiddelen in ons transportsysteem ‘gemonetariseerd’: het Handboek externe transportkosten CE Delft 2019.

  Met ‘externe kosten’ wordt bedoeld dat een activiteit van persoon of groep A nadelige gevolgen heeft voor persoon of groep B, zonder dat A aan B de schade vergoedt. Bijvoorbeeld longschade door autorijdende meneren A op langs de snelweg wonende mevrouwen B.

  Monetariseren betekent dat men aan uiteenlopende problemen als ongevallen, luchtvervuiling, klimaat, geluid, congestie (alleen voor auto’s), ‘well to tank’- emissies en habitatschade een tarief hangt. Hierover bestaat soms al veel onderzoeksmateriaal en desondanks is er altijd veel discussie over, maar CE Delft is een authoriteit op dit gebied en heeft het al vaker gedaan.
  Door het monetariseren kunnen verschillende problemen langs dezelfde meetlat gelegd worden en zodoende opgeteld of vergeleken.
  Naast de genoemde problemen zijn er ook problemen die nog niet te monetariseren zijn, maar men denkt dat het effect daarvan de uitkomsten niet wezenlijk verandert.

  ‘Well to tank’ betekent dat men het stadium van de energie, voorafgaand aan het gebruik, meetelt. De elektriciteit van treinen moet worden opgewekt en dat kan leiden tot klimaatschade en luchtvervuiling, afhankelijk van hoe het gebeurt (CE Delft werkt met nationale energiemixen). De kerosine van vliegtuigen moet door een raffinaderij heen en dan idem.
  Bij CE Delft treedt klimaatschade tijdens het gebruik van de energie op (bij een elektrische trein dus 0) en well to tank-schade voorafgaand aan het gebruik. Beide samen zijn een maat voor de impact op het klimaat.

  Het Handboek is een monumentaal stuk werk en te groot om hier volledig te bespreken. Wie meer wil lezen, kan terecht op www.bjmgerard.nl/?p=14465 .
  Hier drukken we drie tabellen af die het relevantste zijn voor deze BVM2 – site, namelijk de eindgetallen per passagier-kilometer over alle problemen samen voor het passagiervervoer.
  De eerste tabel is wat verder opgesplitst dan de derde (o.a. de High Speed train HSL en de gewone elektrische trein apart).

  Men kan nu wat grasduinen.

  • De klimaat- en well to tank-kosten van de HSL zijn 0,0 + 0,3 €cent per passagier-kilometer (pkm), die van een korte afstandsvlucht 2,39+1,06 €cent/pkm
  • Overall leidt de HSL tot 1,3€cent/pkm en de gewone elektrische trein tot 2,6 €cent/pkm, een korte vlucht tot 4,26 €cent/pkm (kort is <1500km, lang is >5000km .
  • De externe kosten van een enkeltje Malaga zijn dus ruim 2000km * 2,81€cent/pkm , dus een kleine €60 per passagier
  • Korte afstandsvluchten pakken ongunstiger uit omdat de start zwaar meetelt.