BVM2 wil strakker begrensde openingstijden in medegebruiksvergunning

  0
  467

  Medegebruiksvergunning en Luchthavenbesluit
  De civiele onderneming Eindhoven Airport maakt gebruik van de militaire vliegbasis Eindhoven.
  Daartoe heeft Eindhoven Airport een zg ‘Medegebruiksvergunning’ nodig. Een medegebruiksvergunning geeft nadere invulling aan het belangrijkste kader van het vliegveld, het Luchthavenbesluit 2014.

  Het advies-Van Geel (april 2019) moet in een nieuw Luchthavenbesluit verwerkt worden. Er is erg veel discussie over hoe de geluidsparagraaf precies moet luiden. Zie hiervoor elders op deze site, bijvoorbeeld Mogelijk conflict over uitvoering Van Geel-advies Eindhoven Airport . Mede daarom is er nog geen nieuw Luchthavenbesluit en het is niet te verwachten dat dat voor 1 januari 2023 gerealiseerd gaat worden.

  Maar op 31 december 2021 loopt de vigerende medegebruiksvergunning af, en zonder zo’n vergunning kan Eindhoven Airport niet functioneren. Daarom heeft het Ministerie van Defensie een Ontwerp-beschikking opgesteld waarin de door Defensie gewenste medegebruiksvergunning neergelegd is.

  LEO, Staf Depla en nippertjeswerk
  Het overleg rond Eindhoven Airport/Vliegbasis Eindhoven is vanaf 01 september 2020 neergelegd in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Daarin zitten georganiseerde vertegenwoordigers van omwonenden (waaronder Wim Scheffers namens BVM2), en vertegenwoordigers namens Eindhoven Airport, Defensie, en de lagere overheden. Voor een volledige lijst zie https://samenopdehoogte.nl/luchthaven+eindhoven+overleg/default.aspx .
  Van Geel was en is de eerste voorzitter en vanaf 01 januari 2022 is dat Staf Depla. Staf Depla is onder andere Tweede Kamerlid geweest voor de PvdA en wethouder van Financiën, Dienstverlening & Organisatie in zijn geboorteplaats Eindhoven.

  Staf Depla

  Het  Ministerie van Defensie heeft op 16 november aan LEO gevraagd om advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking. Daarvoor kreeg het LEO welgeteld tot 30 november de tijd. Defensie schreef zich bewust te zijn van de korte periode, en het is inderdaad belachelijk nippertjeswerk. BVM2 heeft geprotesteerd.

  Voorzitter en secretaris van LEO zouden het liefste een LEO-breed advies uitbrengen. Daartoe konden partijen tot 24 november hun inbreng leveren. BVM2 heeft dat gedaan.
  Het artikel in het Eindhovens Dagblad van 24 november is op deze inbreng gebaseerd .

  De inbrengen van diverse zijde moeten dus nog tot één eindadvies aan de minster bewerkt worden (althans, dat is de bedoeling).

  De ontwerp-beschikking en de reactie van BVM2

  • De 35Ke-geluidscontour krijgt een oppervlakte van 9,39km2, berekend zonder drempelwaarde (in onderstaande figuur de blauwe sigaar). Met meteomarge is dat 10,3 km2 (de rode sigaar). Dat zijn de waarden uit het Luchthavenbesluit.
   BVM2 klaagt dat er dus niet nu al een stap gezet wordt richting een 30% kleinere geluidsruimte, zoals in het advies-Van Geel. Op zijn minst had al verwerkt moeten zijn de vrijgekomen geluidsruimte vanwege het wegvallen van geplande landingen na 23.00 uur. Scheffers meent namens BVM2 dat dat om 0,15km2 gaat.
   Door de geluidsruimtekrimp steeds verder vooruit te schuiven, wordt de haalbaarheid van de 30% krimp in 2030 steeds moeilijker, waarna straks de zelf gecreëerde onmogelijkheid het argument wordt om het dan maar niet te doen.
  De geluidscontouren van het NLR t.b.v. de medegebruiksvergunning
  • De ontwerp-beschikking staat 41.500 vliegbewegingen toe (het bestaande aantal – de geluidsdiscussie gaat erover met wat voor soort vliegtuigen gerekend moet worden)
  • De Ontwerp-beschikking bevat geen passage over de handhaving
   Formeel klopt dat, maar feitelijk is er, blijkens de  overschrijding in 2019, alle reden voor handhaving zodat de geluidslimiet niet in praktijk een dode letter wordt
  • De ontwerp-beschikking zegt:
   – geen geplande landingen na 23.00 uur
   – openingstijden van 07.00 – 24.00 uur
   – niet meer dan acht vertraagde landingen per dag tussen 23.00 en 24.00 uur
   – waarvan niet meer dan twee per dag tussen 23.30 en 24.00 uur
   – tot een maximum van 50 per jaar
   Wim Scheffers pleit er namens BVM2 voor om 0 landingen per dag tussen 23.30 en 24.00 uur toe te staan. De ervaring leert dan dat moet kunnen.
  • De ontwerp-beschikking zegt niets over de bestaande boeteregeling op te laat binnenkomende vliegtuigen. Formeel klopt dat.
   Wim Scheffers pleit er namens BVM2 voor om de boeteregeling te herbekrachtigen en te vervroegen van 24.00 uur naar 23.30 uur.
  • De ontwerp-beschikking zegt over starts op zondag
   – maximaal zes starts per dag tussen 07.00 en 07.30 uur, maar jaargemiddeld vier
   – maximaal acht starts per dag tussen 07.00 en 08.00 uur (waarvan voornoemde zes deel uitmaken)
   – alle overige vliegverkeer start na 08.00 uur. Ongeplande landingen tussen 07.00 en 08.00 uur zijn toegestaan.
   Wim Scheffers tekent namens BVM2 opnieuw en diepgaand protest aan tegen deze openingstijden op zondag. Die zijn niet te verdedigen. Er wordt op zondag gewoon niet voor 08.00 uur gevlogen en, trouwens, op zaterdag ook niet.
  • De ontwerp-beschikking zegt dat er geen bezwaar en beroep mogelijk is
   Scheffers is het hier namens BVM2 niet mee eens en vindt dat normale publieksrechtspraak  mogelijk zou moeten zijn.

  De volledige tekst van de beschikking is te vinden op

  De volledige tekst van de reactie van BVM2 is te vinden op