BVM2 volgt Defensieplannen op de voet

  0
  198

  De toenemende spanningen in de wereld maken dat de nationale overheid meer aandacht schenkt aan Defensie. Behalve in een hoger budget komt dat ook tot uiting in meer ruimtebehoefte voor meer taken. Dit wordt aangepakt met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

  Dit kan gevolgen hebben voor de Brabantse vliegvelden en hun omgeving. Welke gevolgen dat zijn, valt nu nog niet te zeggen.

  Het Nationaal Programma gaat van start met een PlanMER, waarvoor als eerste stap op maandag 18 december de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd is. Tot en met 12 februari kan daarop een zienswijze worden ingediend. In de NRD wordt vastgelegd welke vragen bestudeerd worden, en tot op welk niveau van detaillering. Het is als het ware een voorbereidend document op de PlanMER.

  Op woensdag 20 januari 2024 heeft Defensie een informatiesessie belegd over de voornemens. Het bestuur van BVM2 was hierbij aanwezig, en heeft veel vragen gesteld.
  Het BVM2-bestuur gaat zich met de Defensieplannen bezighouden. Op dit moment kan er nog niet meer van gezegd worden.