BVM2 verbaasd over woningbouw op het kantorencluster van bedrijventerrein Flight Forum.

  0
  292
  Kaart bij het bestemmingsplan Meerhoven. De dikke stippen accentueren de 20Ke-contour.

  De gemeente Eindhoven heeft grote problemen bij het bouwen van voldoende huizen in alle categorieën, waaronder short stay-woningen. Dat zijn woningen waar iemand maximaal zes maand mag wonen.

  Eindhoven loopt nu met idee rond om 250 tot 550 short stay-woningen te bouwen in het kantorencomplex op bedrijventerrein Flight Forum. Dat ligt gevoelig in de Eindhovense gemeenteraad. Die wenst een extra GGD-advies.
  Zie twijfels-bij-raad-eindhoven-over-kortverblijfwoningen-op-flight-forum en eindhoven/een-half-jaar-bij-spoor-vliegveld-of-snelweg-wonen-eerst-gezondheidsadvies .
  Overigens begint Flight Forum, en met name het kantorendeel, een noodlijdende locatie te worden. Mogelijk is het short stay-voornemen niet alleen om volkshuisvestelijke redenen bedacht.

  Er zijn twee hoofdredenen waarom het gevoelig ligt: geluid en luchtkwaliteit.

  Eerst geluid.
  Rond de startbaan liggen geluidscontouren. Bij militaire vliegvelden wordt nog de Kosteneenheid gebruikt. De Delftse professor kosten heeft die lang geleden ontworpen met het doel dat (in die tijd) het aantal Kosteneenheden (Ke) – 10 het percentage ernstig gehinderden was.
  Binnen de 35Ke-contour zijn gevoelige bestemmingen (als woningbouw) verboden. Daarbuiten zijn ze niet wettelijk verboden, maar de B&W’s van de gemeenten rond het vliegveld hebben ten tijde van de Alderstafel bestuurlijk onderling afgesproken dat men geen grootschalige woningbouw binnen de 20Ke-zone realiseert. Daarbinnen zou dus 10% van de nieuwe bewoners, naar de kennis van toen, ernstige hinder ondervinden door het vliegtuiglawaai. Dat wilden de wethouders niet op hun geweten hebben en daarom is o.a. Sonniuswijk grotendeels niet gebouwd.
  In latere GGD-onderzoeken is overigens gebleken dat dat hinderpercentage veel hoger lag ( zie https://bvm2.nl/ggds-brengen-belevingsonderzoek-geluidhinder-en-slaapverstoring-luchtvaart-2020-uit/ en https://bvm2.nl/ggd-belevingsonderzoek-2015/ ).
  Ongetwijfeld kan men honderden short stay-woningen aanmerken als ‘grootschalige nieuwbouw’.

  Ten tijde van het bestemmingsplan Meerhoven (eind vorige eeuw) liep de toenmalige 20Ke-contour precies de huizen in de Meerhovense deel-wijk Zandrijk (in bovenstaande afbeelding de gele vlakken met won1 erin). Dat was uiteraard geen toeval.
  Sindsdien is het aantal vliegbewegingen sterk gegroeid en zijn de vliegtuigen zwaarder geworden. Ongetwijfeld ligt dus nu de 20Ke-contour verder naar het Zuidoosten, en dus over Zandrijk heen.
  Flight Forum ligt in het paarse gebied, tegen Zandrijk en tegen het kanaal aan. Flight Forum ligt dus met grote zekerheid binnen de 20Ke-zone.
  Uit later opgestelde contouren zou men in principe moeten kunnen aflezen hoeveel meer dan 20Ke op de bouwlocatie heerst, maar die contouren zijn niet zo precies dat dat echt goed kan worden afgelezen.

  Woningbouwlocaties nabij de nieuwe 20 Ke-contour

  Dan de luchtkwaliteit.
  Hieronder de PM2.5-kaart uit het Luchthavenbesluit dd 2024. De stip is Flight Forum. De concentratie zit een eind boven de 13µg/m3 en dat is beduidend hoger dan het WHO-advies (2021) van 5µg/m3 .
  Nadien zijn in 2021 ook (ultra)fijnstofmetingen gedaan op drie locaties rond het vliegveld, waarvan ILM25 erg dicht bij Flight Forum ligt. Zie https://bvm2.nl/over-2021-fijn-stof-meten-rond-het-vliegveld/ . PM2.5 zit daar rond de 14µg/m3 .
  Beide afbeeldingen tonen overigens ook het effect van de A2/N2. Het cumuleert.

  UIt het Luchthavenbeluit 2014, PM2.5 concentraties in 2024, stip is Flight Forum

  Het is niet voor niets dat woningbouw nabij het vliegveld gevoelig ligt.

  Dat de ‘stay’ ‘short’ is, is niet perse van belang. Als de dosis-effectrelatie lineair is (gevolg is everedig met oorzaak), en als het effect zich blijvend opbouwt, maakt het voor de blootstelling, in volksgezondheidszin, niet uit of een huis 10 jaar door één persoon bewoond is, of 10 jaar lang door 20 personen, elk een half jaar. Statistisch maakt dat niet uit: 20* een zwak effect of 1* een 20 keer zo sterk effect.

  Het  ‘bezit’ van het vliegveld levert bescheiden baten op voor de regio, maar die regio betaalt daar een hoge prijs voor in de zin van dat het vliegveld een groot beslag legt op het ruimtegebruik. Eindhoven wordt steeds meer gedwongen om een keuze te maken tussen het gebruik van de ruimte voor het vliegveld, en voor andere stedelijke functies als bijvoorbeeld de woningbouw.