BVM2 reageert op concept-Medegebruiksvergunning 2023-2024

  0
  183
  Contour die het NLR berekend heeft tbv de Medegebruiksvergunning 2023-2024

  Aan het LEO 9 (en dus ook aan BVM2) is gevraagd om een advies uit te brengen over de concept medegebruiksvergunning (MGV2023/24) voor Eindhoven Airport voor 2023 en 2024. BVM2 reageert vooral op de voorgestelde te vergunnen geluidscontour. Deze neemt slechts af met 1,6% ten opzichte van 2022.

  De oorzaak daarvan is dat men bij het berekenen van de “geluidswinst ”van de gerealiseerde Vlootvernieuwing (VVN) uit is gegaan van de gerealiseerde geluidsbelasting in het referentiejaar 2019 van 9,6 km2. Dit gaat ruim uit boven het maximum  van 9,39 km2 (exclusief meteomarge van 10%) wat volgens het geldende Lucht Haven Besluit (LHB) toen was toegestaan.

  De gemeenteraad van Eindhoven (motie “Afspraak is Afspraak”) en de raden van de meeste omringende randgemeenten hebben zich in  allerlei moties uitgesproken tegen het hanteren van deze 9,6 km2 als basis voor de te realiseren 30% geluidsvermindering volgens het advies van Geel.

  Dit is nu precies wat er in de voorliggende MGV 2023/24 toch dreigt te gaan gebeuren. In combinatie met het daarin vergunde aantal vliegbewegingen van 41.500 ontstaat er een extra geluidsruimte van 0,21 km2, die in 2023 en 2024 ongestraft kan worden “volgevlogen”.

  De geluidshinder voor omwonenden wordt zo in de komende jaren nauwelijks beperkt, en ook wordt zo opnieuw nauwelijks invulling gegeven aan de realisatie van het Advies van Geel, wat door de regio unaniem is onderschreven.

  Voor het overige spreekt de reactie van BVM2 inhoudelijk voor zich. Die reactie vindt men hieronder.