BVM2 presenteert een meer beperkende gedachtenlijn t.a.v. EhvAirport

  0
  1080
  Klaas Kopinga en Wim Scheffers tijdens Knegsel 16 feb 2019

  Knegsel, 16 februari 2019
  Tijdens de afgelopen BVM2-bijeenkomst in Knegsel gingen de BVM2- bestuurders Klaas Kopinga en Wim Scheffers in op recent, tijdens de Proefcasus, opgedane inzichten. Die komen onder andere voort uit onderzoek van de econoom Walter Manshanden (die al eerder in Knegsel gesproken heeft), en uit een onderzoek naar kosten en opbrengsten van hinderbeperkende maatregelen.

  De economische kant

  Brainportregio en catchment Area Eindhoven Airport

  Uit onderzoek blijkt dat binnen de Brainportregio 91% van de zakelijke vraag weglekt naar andere luchthavens.
  Inclusief het niet-zakelijke verkeer heeft Eindhoven Airport binnen de catchment area een marktaandeel van 14% (de rest gaat naar andere luchthavens).
  Dit komt omdat Eindhoven airport geen intercontinentale bestemmingen biedt, omdat er in de nabije omgeving een ruime keuze aan luchthavens is, en omdat er Europese bestemmingen ontbreken of met onvoldoende frequentie worden aangevlogen.
  De groei is vooral het gevolg van de extreem lage ticketprijzen. Maar de vraag is omgekeerd evenredig met de prijs, dus als de prijs stijgt, daalt de vraag.

  De slotsom is dat er geen relatie kan worden gelegd tussen enerzijds de vervoersvraag in de Brainportregio, en anderzijds de ontwikkeling van de bevolking en economie in die regio. De bewering dat “groei van Eindhoven Airport noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van de Brainportregio” is in tegenspraak met de economische analyse.

  Onderzoek Hinderbeperking
  Het NLR heeft alsnog onderzoek gedaan naar diverse hinderbeperkende maatregelen. Dat heeft geresulteerd in drie tabellen, waarvan er hier twee zijn afgedrukt (reikwijdte O = Overal)

  Tabel 3 van het onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen

  BVM2 trekt uit deze en de andere tabellen de conclusie uit dat het enige, dat echt op korte termijn helpt en geen kapitalen kost, minder vliegen aan de randen van de dag is . De rest is of vooral verschuiving van de ellende, of helpt niet, of op de lange termijn, of zo duur dat het onwaarschijnlijk is dat het gebeurt.

  Aangescherpte gedachtenlijn
  Een en ander brengt BVM2 tot de volgende aangescherpte gedachtenlijn.

  Inhoudelijk

  • Vlieg minder, vlieg beter, vlieg zakelijker en vlieg duurzamer
  • Stop de groei bij 40.000 vliegbewegingen
  • Versmal het openingsvenster: niet na 23.00 en in het weekend niet voor 08.00
  • Vloot-en brandstofvernieuwing gaat waarschijnlijk erg traag / te traag
   Als dat zo blijkt te zijn is krimp van het aantal vliegbewegingen voor hinderbeperking
   onvermijdelijk (mate waarin afhankelijk van resultaten onderzoekscenario 30.000
   vliegbewegingen). Groei daarna weer met 50% van de winst door vloot- en
   brandstofvernieuwing, andere 50% is verdere hinderbeperking
  • Stuur op een meer evenwichtige spreiding van vliegbewegingen over de seizoenen
  • Gebruik de luchthavenresultaten en -reserves voor kwalitatieve innovaties (b.v.
   betere routebegeleiding) en duurzaamheidsinvesteringen. Gebruik ze ook voor
   verbetering van de verblijfskwaliteit van de passagiers op de luchthaven. Gebruik ze
   niet voor kwantitatieve groei of voor extra taxibanen en parkeergarages.
  • Verlaag de vraagdruk door een toeslag op de ticketprijs; gebruik deze voor
   duurzame, schone brandstof om de klimaatschade actief terug te dringen
  • Bouw het bestemmingenpalet zoveel mogelijk om van zon en pret naar zakelijk en
   dienstbaar aan Brainport
  • Verhoog daartoe ook de landingsgelden voor alle bestemmingen en subsidieer
   daarna de gewenste zakelijke of Brainport-bestemmingen

  Governance voor EA na 2020:

  • Herijk de aandelenverhouding naar 50% voor Schiphol en 50% voor provincie, Eindhoven en randgemeenten gezamenlijk; dit t.b.v. evenwicht van zeggenschap en gelijkgerichtheid van belangen
  • Bouw de COVM en de huidige uitvoeringstafel uit / om tot één heldere participatietafel met bestaande deelnemers aangevuld met een vertegenwoordiging van omwonenden
  • Draag zorg voor een continue informatievoorziening en interactie naar / met betrokkenen en omwonenden
  • Bewaak het nieuwe afsprakenkader en regel het continu bij
  • Maar bied omwonenden voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor langere termijn (tenminste 10 jaar)

  Documentatie

  De volledige tekst van de presentatie van Kopinga en Scheffers is hier te vinden.

  Onderzoek hinderbeperking tabel 2