BVM2 houdt onverkort vast aan 30% geluidsreductie – minister morrelt daaraan

  0
  596

  Onderstaande persbericht is op 09 sept 2020 uitgebracht richting pers en politiek.

  Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de specifieke passage in het advies van dhr. Van Geel, te weten dat in 2030 de oppervlakte binnen de 35 Ke-geluidscontour 30% minder moet zijn dan in 2019, nooit voor haar rekening willen nemen. Noch bij het aanvaarden van het advies, noch bij de behandeling in de Tweede Kamer, noch in de recente concept-Luchtvaartnota.

  Op dit moment worden er  opnieuw pogingen in het werk gesteld om aan die 30% te morrelen. Binnen het departement van I&W  zijn er krachten die ‘ontwikkelpotentie’ (lees groeimogelijkheden) op Eindhoven Airport willen behouden. Het mogelijk vertraagde tempo van de vlootvernieuwing,  dat voort zou kunnen vloeien  uit de Covid 19-pandemie, wordt hiervoor als argument gebruikt.
  De minister heeft aan dhr. Van Geel gevraagd om opnieuw een advies uit te brengen over de mogelijkheid 30% geluidreductie te realiseren. Dhr. Van Geel heeft dit verzoek ingewilligd, gaat  daarom met diverse betrokken partijen in gesprek, en hoopt in oktober zijn conclusies te melden. Over de inhoud valt nog niets te zeggen, maar het geeft een vervelend voorgevoel.

  Publiek in het PSV-stadion bij Proefcasus-bijeenkomst 29 nov 2018

  Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) wil hierbij duidelijk stellen dat het onverkort vast houdt aan de afspraak. In feite was de hoofdreden om met het advies akkoord te gaan, dat in 2030 de oppervlakte binnen de 35Ke – geluidscontour 30% minder moet zijn dan die in 2019.  Uitgangspunt is hierbij maximaal de 35 KE  contour, zoals die in het Luchthavenbesluit 2014 omschreven staat, nl 10,3 km2 met meteotoeslag.

  BVM2 beschouwt deze 30% – afspraak als de belangrijkste hoeksteen onder het in de Proefcasus bereikte regionale draagvlak. BVM2 ziet dit zeer duidelijk als een resultaatverplichting en niet als een intentieverklaring.

  BVM2 voelt zich in haar opvatting gesterkt door de zeer kritische zienswijzen op de concept-Luchtvaartnota van de provincie Noord-Brabant en van de gezamenlijke gemeenten rond het vliegveld, verwoord door de gemeente Eindhoven. Beide zienswijze laken expliciet het ontbreken van de 30% – afspraak in deze conceptnota en bekritiseren de vaagheid, die daarover door I&W wordt gecreëerd.