BVM2 en achterban in Knegsel willen krimp vliegveld

  0
  286

  In een redelijk gevulde zaal van de Leenhoef nam BVM2 met zijn achterban een eigen evaluatie van Het advies-Van Geel door. Dat is nu vijf jaar oud en waar staan we nu? En gaat het goed op deze manier? En is Van Geel op sommige punten niet al achterhaald?

  Het algemene gevoelen is dat het traag gaat en mondjesmaat. De ervaring wijst uit dat de luchtvaartmaatschappijen de sterkst remmende factor zijn, niet het vliegveld.

  Bij het geluid is (als je vergelijkbare grootheden naast elkaar zet) de geluidsruimte teruggeschroefd van 9,39 naar 8,9km2 (dat is in beide gevallen zonder meteomarge). Na vijf jaar 5% eraf, dat gaat vooralsnog niet richting 30% minder in 2030. Echt grip heeft de omgeving vooralsnog niet op het geluid.

  Dagvoorzitter Willemieke Arts en Klaas kopinga, die, zoals gebruikelijk, het geluid deed

  Eindhoven Airport heeft goede bedoelingen met het klimaat (30% minder CO2 in 2030 dan in 2019) en BVM2 doet niet geringschattend over deze ambitie, maar vraagt zich wel af of dat lukt. Vooralsnog verbeteren vooral de grondoperaties en neemt de efficiency van de nieuwere vliegtuigen traag toe. Met wat kengetallen toonde spreker Bernard Gerard aan dat het mathematisch niet uitgesloten kan worden dat het doel gehaald wordt, maar dat  het wel zeer onwaarschijnlijk is. Eindhoven Airport moet dan ver boven het Europese gemiddelde presteren.
  Zelfs de lagere ambitie van Van Geel lijkt te hoog gegrepen.

  De luchtkwaliteit (aldus ook Bernard Gerard) volgt het klimaat. Belangrijkste issue voor beide is minder fossiele brandstof verstoken, en bij het klimaat staat daar veel meer druk op als bij de luchtkwaliteit.

  Gastspreekster Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieu Federatie, besprak het stikstofverhaal. De BMF heeft, samen met Natuurmonumenten en MOB (de club van Vollenbroek) een zaak tegen Eindhoven Airport gewonnen. De rechter vindt dat Eindhoven Airport een natuurvergunning moet hebben en dat de maatregelen, die er nu liggen, onvoldoende zijn. Deze overwinning hoeft overigens niet definitief te zijn.

  BVM2-voorzitter Wim Scheffer rondde af met een overzicht.
  De meerwaarde van Eindhoven Airport voor de regio is en blijft beperkt. Ook uit het recente reizigersonderzoek komt naar voren dat het vooral een vliegveld is voor uitgaand vakantieverkeer, en vooral  voor mensen van buiten de regio.

  Door het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is de informatievoorziening sterk verbeterd, maar de inhoudelijke voortgang blijft stroperig. Meedoen aan LEO heeft meer voor- dan nadelen, maar enthousiasme wekt het niet op.

  Vandaar dat het BVM2-standpunt in de vergadering was dat Eindhoven Airport zijn ambities alleen kon waarmaken door minder te vliegen. Het vliegveld is gewoon te groot voor de regio. Het remt (bijvoorbeeld) de woningbouw.
  Wim Scheffers noemde namens BVM2 een voorbeeldgetal van 25.000 tot 30.000 fossiele vluchten in 2030 (nu zijn dat er 40.500).
  De aanwezigen hadden geen enkel probleem met dit voorstel.

  Sceffers riep de aanwezigen op om BVM2 te komen versterken. Enkele mensen meldden zich. Iedereen is uiteraard welkom.

  De BVM2-presentatie is aangevuld met een aantal links naar artikelen op de BVM2-site en met een schematisch overzicht van de klimaatgetallen. De presentatie is hieronder te downloaden.