BVM2 dient zienswijze op NP Ruimte voor Defensie in

  0
  561

  Defensie zoekt meer ruimte voor nieuwe infrastructuur om te oefenen en voor regulier bedrijf. Deze grotere behoefte vloeit voort uit nieuw landelijk beleid, en dat is op zijn beurt weer het gevolg van de toegenomen spanningen in de wereld.
  Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) ziet de uitkomsten van de landelijke politiek als een gegeven en spreekt hierover geen politieke mening uit.

  In de landelijke politiek is de toegenomen ruimtevraag neergelegd in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Dat is te vinden op https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie .
  Voor dit Nationaal Programma is een PlanMER nodig. De PlanMER-procedure start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dat is zoiets als wat vroeger de Startnotitie was.
  In de NRD wordt vastgelegd wat er wel en niet meegenoemn wordt in de erop volgende PlanMER-procedure, en wordt vastgelegd hoe diep men in moet gaan op de zaken die meegenomen worden. De NRD is dus een voorbereidend instrument, niet de einduitkomst.
  Men kan op de NRD een zienswijze indienen, mits men daarin binnen de geest van dit voorbereidende document denkt.

  De toegenomen behoefte aan infrastructuur moet wel ergens concreet in binnenland of buitenland worden ingevuld. Met vijf militaire vliegvelden (Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven, Volkel en De Peel) en een oefenterrein als de Oirschotse Heide is Brabant nu al onevenredig zwaar bedeeld met militaire terreinen. Zoals gezegd is de NRD geen einddocument, maar in zijn opsomming van benodigdheden en de daarvoor in beeld zijnde zoekgebieden komt wel weer onevenredig vaak de provincie Noord-Brabant voor.

  Als belangenorganisatie, die werkt in de omgeving van vliegveld Eindhoven, is BVM2 erop gericht zo min mogelijk extra verslechtering van de leefomgeving toe te staan. Daarom heeft BVM2 een zienswijze ingediend die men hieronder kan lezen.

  Het gaat om zaken als waar de F35’s mogen landen en opstijgen, of er meer helikopters mogen landen op de Oirschotse Heide, en of er in de regio een laagvlieggebied voor helikopters komt, maar bijvoorbeeld ook of nieuwe militaire activiteit gecompenseerd kan worden met minder civlele vluchten en minder tankvliegtuig- en Hercules-rondjes, en of er scherper naar milieu- en klimaatzaken gekeken kan worden.

  Twee organisaties binnen BVM2 hebben een eigen zienswijze ingediend: die van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) is te vinden op zienswijze BOW op NPRD , en de groep Weg met de C130s over onze wijk op https://www.facebook.com/groups/465993664654990  .

  BVM2 zal het verdere verloop aandachtig volgen en nodigt gaarne iedereen met een serieuze mening over dit onderwerp uit voor een gesprek.