BVM2 brengt Nieuwsbrief uit juli 2021

  0
  607

  Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) heeft een nieuwsbrief over juli 2021 uitgebracht.

  De Nieuwsbrief bevat op de eerste plaats een aankondiging van een nieuwe Knegselbijeenkomst, en wel op 09 oktober 2021, van 11.00 – ca 13.00 uur, zoals gebruikelijk in De Leenhoef.
  Het is vanwege Corona al weer een hele tijd geleden er een Knegselbijeenkomst plaatsgevonden heeft. Ook nu nog is de aankondiging onder het voorbehoud dat het niet weer fout gaat.

  Belangrijkste doel is om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), en daarbinnen is weer het meest acute agendapunt hoe het referentieniveau 2019 moet worden vastgesteld. Doordat de vlootmix zwaarder geworden is dan indertijd bij het Luchthavenbesluit 2014, is de werkelijke geluidsbelasting veel hoger dan die de contour uit 2014 toestaat. Men goochelt soms met anatallen en soms met contouren, afhankelijk van wat het beste uitkomt.
  Hierover zal gesproken worden.

  Verder bevat de Nieuwsbrief een flink artikel over de technische briefing, die de geleerden Peeters en Melkert (die allebei al eens in Knegsel gesproken hebben) voor de Tweede Kamercommissie I&W in elkaar gedraaid hebben. Die komt erop neer dat als de luchtvaart voor het klimaat behandeld zou worden als elke andere bedrijfstak, en als je zou aannemen dat de maatregelen in de Luchtvaartnota uitgevoerd zouden worden, er in Nederland als geheel ruimte was voor ongeveer 200.000 vliegbewegingen.

  Er staat een artikel in over het standpunt van onze landelijke koepel LBBL, dat de luchtvaart het Shellvonnis van Milieudefensie moet volgen (Shell is een van de leveranciers aan Eindhoven en moet zijn uiterste best doen om zijn klanten in 2030 45% minder CO2 te laten uitstoten).

  Tenslotte een oproep om aan het slaapverstoringsonderzoek van de TU/e, Kempenhaeghe, de BOW en de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) mee te doen.

  De Nieuwsbrief is hieronder te vinden