BVM2 brengt Nieuwsbrief februari 2021 uit

  0
  609
  Vliegpaden 2019

  BVM2 heeft de Nieuwsbrief februari 2021 uitgebracht. De onderwerpen zijn:

  • de start van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) en de organisatievorm en de personele bezetting vanuit de omwonenden
  • een bespreking van de Luchtruimherziening en de zienswijze van BVM2 daarop (groot artikel in het Eindhovens Dagblad van 24 februari 2021!). Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
  • de aankondiging van een nieuw BVM2-debat, de informatievorm waarvoor wij kiezen zo lang Covid-19 Knegselbijeenkomsten onmogelijk maakt
  • BVM2 steunt het Klimaatalarm in Eindhoven en Eersel op 14 maart
  • BVM2 gaat proberen om de ontwerp-natuurvergunning van het vliegveld te analyseren. Belangrijkste onderdeel is de stikstofdepositie. Die ontwerp-vergunning is zo recent binnen gekomen dat deze analyse nog niet mogelijk is geweest

  De Nieuwsbrief is verzonden naar de bij BVM2 aangesloten organisaties en naar de volksvertegenwoordigers en bestuurders in de provincie en de gemeenten rond het vliegveld.

  De volledige Nieuwsbrief is hieronder te downloaden: