BVM2 blijft buiten discussie over huisvesting Oekraieners in opgekochte woningen in Wintelre

  0
  321

  BVM2 is door de Omroep Brabant benaderd, en daarna door het Eindhovens Dagblad, over het hergebruik van twee huizen aan Kerkheide in Wintelre (gemeente Eersel) voor huisvesting van Oekraieners. De huizen waren eind 2022 opgekocht door het vliegveld omdat ze heel zwaar geluidsbelast zijn. Ze staan op de nominatie voor sloop, en daarna bos.

  De nood der tijden brengt de gemeente Eersel ertoe om de woningen tijdelijk te gebruiken voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen. ‘Tijdelijk’ betekent t/m 2027, met eventueel mogelijkheid tot verlenging.

  Voor dit hergebruik heeft de gemeente Eersel de twee woningen overgekocht van het vliegveld. De Omroep Brabant heeft de bijbehorende Akte van Levering opgevraagd bij het Kadaster. Daar staan de bepalingen in die men in een dergelijke context verwacht, zoals dat de bewoning tijdelijk is en dat wie er gaat wonen, weet dat hij/zij vlak naast de startbaan woont, veel herrie heeft en zich daarbij neerlegt.

  ( https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4440663/gemeente-wil-vluchtelingen-in-onbewoonbare-huizen-klagen-verboden )

  Uiteraard brengt het Eerselse plan dilemma’s met zich mee. Enerzijds de herrie die zo overdadig is dat de woningen eerder om die reden uit de markt genomen zijn, anderzijds omdat Oekraieners ergens moeten wonen en de huisvesting van vluchtelingen een acuut probleem is.

  Desgevraagd door de pers verklaarde Bernard Gerard (secretaris) namens BVM2 over de concrete situatie dat

  • de vastgoedtransactie tussen het vliegveld en de gemeente Eersel al drie weken voltooid was op het moment dat de pers erover begon, pas waarna BVM2 er van af wist, en dat BVM2 niets aan de gang van zaken had kunnen doen, al zou BVM2 dat hebben willen doen
  • BVM2 een belangenorganisatie is met een beperkte set aan opvattingen en handelwijzen, die zich beperkt tot wat nodig is om de belangenstrijd voor de omgeving te kunnen voeren
  • De wijze waarop de gemeente Eersel het vluchtelingenhuisvestingsbeleid uitvoert buiten de set van opvattingen valt waarover BVM2 een mening heeft
  • BVM2 vindt dat de twee percelen aan de Kerkheide op termijn de woonbestemming moeten verliezen ten gunste van natuur (in casu bos), en ziet dat dat in de Akte van Levering staat. De enige overgebleven discussie is de termijn.

  BVM2 heeft bij herhaling aandacht gevraagd voor de ruimtelijke beperkingen, die de aanwezigheid van een druk vliegveld in algemene zin oplegt aan de wijde omgeving. Dat geldt met name voor woningbouwlocaties.
  In het kader van de Alderstafel dd 2010 hebben de regionale bestuurders (bovenwettelijk) afgesproken geen  grootschalige nieuwe woningbouw te plannen binnen de 20Ke-zone. Daardoor heeft bijvoorbeeld de gemeente Son en Breugel een deel van zijn nieuwbouwwijk Sonniuspark niet kunnen realiseren. Andere locaties liggen zo pal op de 20Ke-contour dat (bijvoorbeeld) het gaan hanteren van de WHO-norm de contour over de wijk heen trekt (bijv. de Eindhovense Buurtschap te Veld = Castiliëlaan).

  Wat ook typisch is, is dat de gemeente Eindhoven bijna geruisloos honderden Short Stay – appartementen ingericht heeft in leeggekomen kantoren op Flight Forum. Zie https://bvm2.nl/bvm2-verbaasd-over-woningbouw-op-het-kantorencluster-van-bedrijventerrein-flight-forum/ .

  Woningbouwlocaties net buiten de 20Ke – zone. ( 48 dB Lden is ongeveer 20Ke)

  De strategie van BVM2 kent twee hoofdlijnen:

  • Zorgen dat het advies-Van Geel op geluidgebied uitgevoerd wordt, waardoor de oppervlakte binnen de 35Ke-zone met 30% wordt teruggebracht (waardoor ook de 20Ke-zone 30% kleiner wordt – de planologische dreiging krimpt).
   Dit blijkt een moeizaam en slepend proces en vraagt voortdurend duwen en trekken
  • Zorgen dat Eindhoven Airport aan zijn klimaatverplichtingen voldoet die uit het Akkoord van Parijs voortvloeien. Mogelijk zal dat alleen uitvoerbaar blijken met minder vliegbewegingen.

  BVM2 wil dus de impact van het vliegveld vooral terugdringen door bronmaatregelen.
  Het zou goed zijn als de regionale politiek zich wat meer bewust toonde voor de ruimtelijke prijs, die de regio betaalt voor de aanwezigheid van een druk vliegveld.