– – –

0
182

Brief LBBL over nieuwe Werkwijzer Luchtvaartspecifieke MKBA’s dd 10 feb 2022

Aan de leden van de Commissie I&W

Cie.iw@tweede kamer.nl                                                                             

Eindhoven, 10  februari 2022

Betreft: Werkwijzer Luchtvaartspecifieke MKBA’s

Geachte leden van de commissie,

Op 24 februari 2022 staat de Werkwijzer Luchtvaartspecifieke MKBA’s op uw agenda. De Werkwijze heeft u in juli 2021 ontvangen. De Werkwijzer is het resultaat van een motie Bruins-Paternotte d.d. 26 september 2019.

Recent zijn twee luchtvaart-MKBA’s gepubliceerd die nog niet volgens deze nieuwe Werkwijzer zijn opgesteld, de MKBA van Maastricht Aachen Airport en de MKBA van de gemeenteraad Aalsmeer. Beide MKBA’s concludeerden dat de brede welvaart in de omgeving niet is gediend met groei van de luchtvaart, maar in het geval van Aalsmeer met minder luchtvaart op Schiphol en in het geval van Maastricht zonder luchtvaart op MAA.

De inhoud van de Werkwijzer voor luchtvaartspecifieke MKBA’s geeft te denken. Het heeft er de schijn van dat de luchtvaartsector en samen met een politiek krachtenveld dat hen steunt, vastbesloten is te voorkomen dat luchtvaart-MKBA’s vergelijkbare uitkomsten op zullen leveren als de recente MKBA’s van MAA en Aalsmeer.

Door de keuze van parameters kan men de uitkomst van een MKBA in een bepaalde richting sturen. Wij wijzen u er op dat in de nieuwe Werkwijzer de kosten van geluidsoverlast zodanig laag worden gesteld en de baten van reistijdwinst zodanig hoog worden gesteld, dat de uitkomst van een MKBA opgesteld aan de hand van de nieuwe Werkwijzer bij voorbaat in het voordeel van de luchtvaartsector uitvalt. Veel ter zake deskundigen en ook een instantie als CE Delft spreken hier schande van. Ook het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) keert zich tegen deze manipulatieve aanpak.

Kortheidshalve sluit het LBBL zich aan bij de inbreng van onze lid-organisatie Alliantie tegen Uitbreiding Maastricht-Aachen Airport. Hun inbreng (gedateerd 3 februari 2022) voegen we als bijlage toe.

Met vriendelijke groet,

namens het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL)

Michiel Visser, voorzitter

Bernard Gerard, secretaris