Bernard Gerard afgestudeerd op scriptie over synthetische kerosine

  0
  1684

  BVM2 – bestuurder Bernard Gerard is afgestudeerd aan de Open Universiteit op een literatuurscriptie over synthetische kerosine.
  Het is een groepswerkstuk. Eerst hebben de vier leden van de groep een literatuuronderzoek gedaan naar een deel van het onderwerp. Bernards deel betrof biokerosine.
  Nadien zijn de vier deel-studies samengevoegd tot een eindwerkstuk.
  BVM2 was opdrachtgever voor het literatuuronderzoek.

  De eindstudie en de deelstudies zijn downloadbaar van www.bjmgerard.nl/?p=8829 . Daar staat ook meer uitleg dan hier staat.

  Mogelijke opbrengsten aan biokerosine en auto= en scheepsbrandstof, in de EU, in verschilende scenario’s. RJF is Renewable Jet Fuel. (hoofdauteur S. de jong)

  Er zijn twee redenen om interesse te hebben voor synthetische kerosine.
  De ene is dat synthetische kerosine veel schoner verbrandt. Hij bevat geen zwavel en als regel geen aromatische koolwaterstoffen, die bij de verbranding voor extra veel roet zorgen en bij het taxiën voor de (ongezonde) kerosinegeur.
  De andere is dat sommige synthetische kerosine (namelijk biokerosine en Power To Liquid-kerosine) de CO2 – productie (gerekend over de hele levensloop) drastisch terugdringen, en mogelijk ook minder ‘condens-strepen’ in de lucht maken.

  Het ontstaan van roet uit aromatische voorloper-moleculen (waaronder benzeen) (Starik)

  Synthetische kerosine is vooralsnog slechts in kleine hoeveelheden te bestellen, maar dat kan meer worden als er vraag ontstaat. Er is nu een kip – ei situatie.
  In elk geval van biokerosine zal er niet genoeg geproduceerd kunnen worden om heel Europa te voorzien. Biokerosine is een goed begin, maar je haalt het er niet mee.
  In hoeverre en wanneer Power To Liquid-kerosine beschikbaar komt, moet nog blijken.

  Synthetische kerosine is duurder dan conventionele. BVM2 vindt dat de meerkosten gewoon in de ticketprijs moeten worden doorberekend. Omdat brandstof slechts een kwart tot een derde van de brandstofprijs is, en biokerosine vooralsnog slechts beperkt kan worden bijgemengd, zijn die meerkosten beperkt tot een paar Euro op een enkeltje binnen Europa.