Belangrijk luchtvaartdebat op 15 mei; aanbieding eisenpakket van nieuwe landelijke bewonersorganisatie

  0
  1092

  Op dinsdag 15 mei, vanaf 16.00 uur, vindt er een belangrijk plenair debat in de Tweede Kamer plaats over de luchtvaart.

  Het debat zal vooral gaan over Schiphol en Lelystad, omdat dat de meest acute problemen zijn.
  Maar het debat vindt plaats op verzoek van de PVV. Die partij wil de luchtvaart onbeperkt laten groeien. Ongetwijfeld wil de PVV dan ook dat hij op Eindhoven Airport onbeperkt groeit.

  Men kan er meer over lezen op https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=15-05-2018#2017A04391 .

  Vanuit omwonenden van de zes grote vliegvelden in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband opgericht, het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Ook onze organisatie BVM2 is daarin vertegenwoordigd.
  LBBL heeft de gemeenschappelijke eisen op een groot bord gezet en zal dat aan gaan bieden aan de terzake doende commissies van de Tweede Kamer.
  Ook dat gebeurt op dinsdag 15 mei, en wel om 13.30 uur. Wie mee wil, kan het beste even contact opnemen met Bernard Gerard.

  Nader nieuws volgt.

  Intensiteiten op de vliegroutes rond EhvAirport in 2016. Let op de stille driehoek waarin Eindhoven ligt.