Andere IBAN rekening voor BVM2

  0
  186

  BVM2 is om praktische redenen een andere IBAN rekening gaan gebruiken. De gegevens zijn:

  • IBAN: NL85ABNA0863215513
  • ten name van: W.J.M.Scheffers en/of B.J.M.Gerard

  De oude IBAN rekening vervalt te zijner tijd.
  Donateurs wordt gevraagd voortaan bovenstaande IBAN rekening te gebruiken.