Proefcasus Eindhoven Airport 2020-2030

Proefcasus “Opnieuw Verbonden”

Cover Proefcasus

Proefcasus Eindhoven Airport beschrijft het proces naar advies rondom de toekomst van Eindhoven Airport. Hoe we als regio in overleg met de omgeving; omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden een gezamenlijk standpunt hebben bereikt. Via participatie is op innovatieve wijze vorm gegeven aan het overleg. Het resultaat is het best haalbare advies naar de beleidsmakers over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Met aandacht voor de afweging van de verschillende belangen.

Lees het totale adviesrapport “Opnieuw Verbonden” van Drs. Pieter van Geel over het advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport hier: https://proefcasus-eindhovenairport.nl/

Het adviesrapport kunt u downloaden via onderstaande link:
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/wp-content/uploads/2019/04/Advies-Ontwikkeling-Eindhoven-Airport-2020-2030.pdf