Proefcasus Eindhoven Airport 2020-2030

Proefcasus “Opnieuw Verbonden”

Cover Proefcasus

Proefcasus Eindhoven Airport omvatte het proces om naar een advies rondom de toekomst van Eindhoven Airport te komen: hoe we als regio in overleg met de omgeving; omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden een gezamenlijk standpunt hebben bereikt. Via participatie is op innovatieve wijze vorm gegeven aan het overleg.
Het resultaat is het best haalbare advies naar de beleidsmakers over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst, met aandacht voor de afweging van de verschillende belangen. Het advies is in april 2019 opgeleverd. het wordt breed gesteund in de regio, en iets meer op basis van cherry-picking door de regering.

Lees het totale adviesrapport “Opnieuw Verbonden” van Drs. Pieter van Geel over het advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport hier: https://proefcasus-eindhovenairport.nl/
Het adviesrapport kunt u downloaden via onderstaande link:
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/wp-content/uploads/2019/04/Advies-Ontwikkeling-Eindhoven-Airport-2020-2030.pdf

Een van de hoofdtaken van BVM2 is om het Van Geel-advies feitelijk uitgevoerd te krijgen. Dat blijkt een moeizaam en slepend proces dat veel kruim kost.

Inmiddels begint het rapport, met name op klimaatgebied, al weer achterhaald te raken. Niet omdat dat, wat Van Geel wilde, bereikt is. Wel omdat de eisen inmiddels al weer verder gaan. OP deze site staan de nodige artikelen over het onderwerp.