Achterban steunt BVM2-opstelling inzake Proefcasus

  0
  897
  Klaas Kopinga

  Bij de Knegselbijeenkomst op 18 mei 2019 steunden de aanwezige leden van de achterban van BVM2 de eerste reactie van het bestuur van BVM2.

  De samenvatting, en de reactie van het bestuur daarop, werden namens het bestuur toegelicht door Wim Scheffers en Klaas Kopinga. De gezamenlijke presentatie is te vinden op BVM2 Infobijeenkomst Knegsel 11 18-5-2019 .

  Omdat er in deze kolommen al veel geschreven is over dit onderwerp, blijft een uitvoerige bespreking van de materie hier achterwege,

  Voor een verhaal over de context en de geschiedenis van de Proefcasus zie Proefcasusadvies Pieter van Geel verschenen; Knegselbijeenkomst op 18 mei .

  Voor een samenvatting van het eindadvies zie Samenvatting eindrapport Proefcasus Eindhoven Airport .

  Voor de eerste reactie van het bestuur zie Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus .

  De “hoe nu verder?” vraag valt in tweeën uiteen.
  De eigenlijke Proefcasus-procedure wordt nu afgewikkeld volgens bovenstaand schema. Dit werd toegelicht door de Bergeijkse wethouder Stef Luijten, die in een werkgroep van de Stuurgroep zit. Hij maakte (in antwoord op een vraag) ook nog kort melding van een meetsysteem, dat in de regio in ontwikkeling is.

  In ruimere zin zal het opstellen van de Luchtvaartnota aandacht van BVM2 gaan vragen, zei Wim Scheffers. De Proefcasus wordt input voor de Luchtvaartnota.
  Op de ‘startnotitie’ NRd heeft BVM2 al een zienswijze ingediend. Zienswijze op NRD Luchtvaartnota 2020-2050 .  Dit onderwerp zal ongetwijfeld terugkomen.