Mondiale stikstofdepositie door de luchtvaart

  0
  70

  Op 30 juni 2022 is op deze site een artikel gepubliceerd “Masterthesis over stikstofdepositie door vliegtuigen” van student Van Loo van de TU Delft. Zie https://bvm2.nl/masterthesis-over-stikstofdepositie-door-vliegtuigen/ .

  Op 01 december 2022 heeft de TU Delft op zijn site een artikel geplaatst “Meeste stikstofdeposirtie uit de luchtvaart komt van grote hoogte”. Dat artikel gaat over hetzelfde onderzoek als hierboven genoemd, maar is een stuk leesbaarder. Het is te vinden op https://www.tudelft.nl/2022/lr/meeste-stikstofdepositie-uit-de-luchtvaart-komt-van-grote-hoogte . Wie de details wil lezen, kan nog steeds beter in het eerste artikel terecht.

  Hieronder de puntsgewijze samenvatting van het nieuwe websiteartikel:

  Verreweg het grootste deel van stikstofdeposities uit de luchtvaart komt van grote hoogte:

  • In 2019 was de luchtvaart wereldwijd verantwoordelijk voor 1,39 Tg aan stikstofdepositie. Gemiddeld is dat iets minder dan 1,2% van de totale wereldwijde stikstofneerslag veroorzaakt door alle bronnen. Het precieze aandeel varieert: boven Azië is dat 0,66%, boven Europa 1,13% en boven Noord-Amerika 1,61%. 
  • Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de wereldwijde stikstofdepositie uit alle bronnen (inclusief de luchtvaart) tussen 2005 en 2019 met 2,4% is toegenomen. De stikstofdepositie door de luchtvaart specifiek steeg tussen deze twee jaren met 72%, in lijn met de groei van de luchtvaartemissies in die periode.
  • Gemiddeld 92% van de stikstofdepositie is het gevolg van emissies op grote hoogte (klimmen, kruisvlucht en dalen). De emissies tijdens de landings-, taxi- en startfase van de vlucht (LTO) zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 8% van de stikstofdepositie van de luchtvaart wereldwijd. Ook dit varieert: in regio’s met veel luchtvaartactiviteit is het LTO-aandeel groter: tussen 16% en 32%.  
  • De stikstofdeposities slaan over een breed verspreid gebied neer. Grote hoeveelheden  stikstof komen terecht in gebieden met veel luchtvaartactiviteit, zoals de kustgebieden van de VS, Europa en Oost-Azië. Maar er daalt ook veel stikstof neer in gebieden ver van waar de emissie plaatsvond, in gebieden die in de dominante windrichting liggen en in gebieden met veel zware regenval.   
  • 56% van de depositie als gevolg van de luchtvaart vindt plaats boven open water.
  • In 2019 was de luchtvaart gemiddeld verantwoordelijk voor <1,0% van de totale stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Meer onderzoek is echter nodig, omdat de schaalgrootte van het wereldwijde model dat de onderzoekers gebruikten (resolutie van ~25-55 km over Europa) te globaal is om in te zoomen op de specifieke ruimtelijke kenmerken van deze gebieden.
  • Rekening houdend met de lange levensduur van de huidige vliegtuigen en een verwachte groei van de luchtvaart in de komende decennia, zal het aandeel van de luchtvaart bij stikstofdepositie verder toenemen. De onderzoekers verwachten dat het gebruik van duurzame brandstoffen hierin geen significante verandering zal brengen.