Jaarlijkse Archieven: 2019

Behandeling concept-brief GS over advies van Van Geel teleurstellend

Op 14 juni 2019 bespraken de statenleden van Noord-Brabant de concept-brief die GS gemaakt hebben als reactie op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven AirPort. Veel fracties waren vol lof over het gedegen advies dat de heer Van Geel in relatief korte tijd onder raadpleging van...

Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute

In april 2019 publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport “Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute”. De Rli is een onafhankelijke raad van de overheid, die gevraagd of ongevraagd advies kan uitbrengen over belangrijke zaken. Alles wijst erop dat dit advies ongevraagd was. Het advies is te vinden op...

Greenpeace en BVM2 organiseren brainstormsessie over kllimaatactie na de vakantie

Greenpeace – actie Mede om de toon te zetten bij de ontwikkeling en behandeling van de Luchtvaartnota wil Greenpeace na de zomervakantie een grote landelijke actie organiseren ‘#Noodlandingvoorhetklimaat ‘. Greenpeace wil de grote klimaataantasters aanspreken en daaronder valt zeker ook de luchtvaart. Greenpeace heeft daarom om de medewerking van het LBBL...

Waarom vliegen zo goedkoop is volgens Follow The Money

Het onderzoekscollectief Follow The Money heeft gedetailleerd in kaart gebracht welke, al dan niet verborgen, overheidssubsidies niet meegeteld worden in de ticketprijs. Hoe kan het dat een retourtje Toulouse met het vliegtuig even duur is als een retourtje Terschelling? Een denkbeeldig koppel telde €81,65 neer voor een retourtje Schiphol-Toulouse met...

FNV-positie t.a.v. Luchtvaartnota

In de aanloop naar de Luchtvaartnota, die nu opgesteld wordt, heeft ook het FNV zijn positie bepaald. Dat is gebeurd in een Position Paper Luchtvaratnota dd 28 februari 2019, en een daarvan afgeleide zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zoiets als de startnotitie van het PlanMER-proces). De FNV is...

NPO1 Radio over de PAS en de opening (of niet) van Lelystad

De Dag #348: Nekt stikstof Lelystad Airport of komt er een list? donderdag 13 juni 2019, 11:32 uur Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zit in de knel met Lelystad Airport. Door het besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig te verklaren, komt de opening van het veel...

Rechtstreekse treindienst Eindhoven-Düsseldorf wordt aanbesteed

Het heeft lang geduurd, maar nu toch eindelijk wordt de rechtstreekse verbinding Eindhoven-Düsseldorf aanbesteed. Daarmee krijgt een oude wens van de regio – een betere aansluiting op het internationale spoorwegnet - een begin van uitvoering. Betere treinverbindingen zijn mede nodig als alternatief voor vliegen over korte afstand. Het is een zeer...

Faradair wil hybride-elektrische 18-zitter uitbrengen

Faradair Faradair is een start-up in Groot-Brittanië, die sinds 2014 vooral werkt aan hybride-elektrische vliegtuigen. Sinds 2014 heeft Faradair geleidelijk aan steeds grotere vliegtuigen gebouwd, met de traditionele Cessna Caravan als inspiratiebron, die 40 jaar mensen en vracht vervoerd heeft naar de raarste plaatsen. Hoewel het ongewone ontwerp anders doet vermoeden,...

Europese luchthavens hebben voor 33 miljard euro milieukosten

De Standaard, op basis van Persbureau BELGA                03 juni 2019 03/06/2019 om 08:35 | Bron: BELGA De milieukosten van de 33 Europese luchthavens bedraagt 33 miljard euro. Dat blijkt uit een studie van Europees commissaris van Transport Violeta Bulc, waarover La Libre Belgique en Le Soir maandag berichten. De cijfers werden dit...